„Stefek, Stefan – droga do świętości”

Szanowni Państwo

                Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym  „Stefek, Stefan – droga do świętości”,  adresowanym do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego. Organizatorem konkursu  jest Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tuszymie.

Pragniemy wpisać  się w cykl działań związanych z odchodami Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego,  m.in. poprzez organizację konkursu plastycznego, dlatego zależy nam na  dotarciu  do jak największej liczby odbiorców.

Uprzejmie prosimy o przekazanie załączonego regulaminu  konkursu wszystkim zainteresowanym nauczycielom, aby za ich pośrednictwem mógł dotrzeć do uczniów klas IV-VIII. Ewentualne pytania prosimy kierować do koordynatora konkursu – Pani Barbary Kopacz – e-mail – b.kopacz@interia.pl

Wierzymy, że dzięki Państwa wsparciu proponowany przez nas konkurs cieszyć się będzie dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.

 Z wyrazami szacunku

Dyrektor ZSP w Tuszymie

Mirosław Basara

Regulamin konkursu plastycznego Stefek Stefan droga do świętości

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu

Załącznik nr 2 do konkursu