Nie do zapomnienia… czyli najpiękniejsze krajobrazy i cuda przyrody terenu LGD PROWENT

Szanowni Państwo,

W terminie od 08.09.2021 r. do 15.10.2021 r. LGD PROWENT prowadzi konkurs plastyczno- fotograficzny pod nazwą „Nie do zapomnienia… czyli najpiękniejsze krajobrazy i cuda przyrody terenu LGD PROWENT.
Celem konkursu jest promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD, ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu oraz architektury obszaru Lokalnej Grupy Działania „PROWENT”, upowszechnianie wiedzy o działaniach prowadzonych przez LGD.
Konkurs przewidziany jest dla dzieci i młodzieży szkolnej do 16 roku życia, zameldowanej na obszarze należącym do Lokalnej Grupy Działania „PROWENT”. W zależności od kategorii wiekowej prace można składać w różnej technice:

I kategoria – do 9 roku życia – prace plastyczne wykonywane różną techniką,
II kategoria – od 10 do 16 roku życia – zdjęcia.

Organizator konkursu zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe za zajęcie trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO- FOTOGRAFICZNEGO