Happening ekologiczny w Górze Motycznej

Podczas happeningu zaprezentowane zostały:

– efekty warsztatów plastycznych „Przynieś graty na warsztaty”

– efekty warsztatów fotograficznych „Drzewa naszym skarbem”

– kolaże – efekty warsztatów promujących odnawialne źródła energii

– efekty warsztatów „Cuda z recyklingu”

– oraz odbył się pokaz mody – ubrania wykonane z odpadów.

foto: K. Pietrucha, CKiP w Żyrakowie

Działania finansowane przez LGD PROWENT z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Projekt: Wystawa i warsztaty pt.: „Z ekologią na ty” realizowany przez Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej, Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, Bergamotka Cafe oraz Szkołę Podstawową w Górze Motycznej.