Podsumowanie Konkursu Ekologicznego w Korzeniowie

            W dniu 19 października 2021 r. o godz. 10:00 w murach Szkoły Podstawowej w Korzeniowie miało miejsce Uroczyste Podsumowanie Konkursu Ekologicznego dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Żyraków pn. „Zbiórka surowców wtórnych: szkła i makulatury”. Wśród gości zaproszonych na spotkanie znaleźli się: Pan RyszardTęcza – Prezes Zarządu Firmy DEZAKO Sp. z o.o., Pani Anna Wojnarowska – Członek Zarządu firmy DEZAKO Sp. z o.o., Wójt Gminy Zyraków Pana Marek Rączka, Zastępca Wójta – Pan Grzegorza Reguła, Pani Aneta Domaradzka – dyrektor CKiP w Żyrakowie, Pani Małgorzata Morawczyńska – dyrektora SP w Korzeniowie oraz przedstawiciele szkół z terenu Gminy Żyraków.

            Konkurs Ekologiczny przeprowadzony został w dniach od 1 września do 24 września 2021 r. W sierpniu br. Zarząd Spółki DEZAKO złożył Gminie Żyraków propozycję uczestnictwa
w konkursie dla szkół z Gminy Żyraków, którą to propozycję Gmina przyjęła. Ideą konkursu była chęć zwiększenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Gminy Żyraków oraz pomoc w uzyskaniu właściwego poziomu recyklingu za 2021 rok dla Gminy Żyraków. Podczas Akcji udało się zgromadzić szkołom surowce wtórne w ilości ponad 19 ton (w tym ponad 3 tony szkła oraz ponad 15 ton makulatury).

            W konkursie wzięły udział wszystkie szkoły z terenu Gminy Żyraków i wyłoniono 3 laureatów – zwycięzców Konkursu:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Korzeniowie (zebrano 1,950t szkła i 2,340t makulatury)

II miejsce – Zespół Szkół w Nagoszynie

III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wiewiórce

Na pozostałych miejscach uplasowały się następujące szkoły:

IV miejsce – Zespół Szkół w Bobrowej

V miejsce – Szkoła Podstawowa w Mokrem

VI miejsce – Szkoła Podstawowa im. Rodziny Łubieńskich w Zasowie

VII miejsce – Zespół Szkół w Straszęcinie

VIII miejsce – Szkoła Podstawowa w Woli Wielkiej

IX miejsce – Zespół Szkół w Żyrakowie

X miejsce – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mroczki w Górze Motycznej

Nagrody w konkursie wręczali przedstawiciele Firmy DEZAKO Sp. z o.o. w osobie Pana Ryszarda Tęcza – prezesa Zarządu spółki oraz Pani Anny Wojnarowskiej – członka zarządu, a także Wójt Gminy Żyraków – Pan Marek Rączka.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Uczestnikom przyznano:

za I miejsce: 1500 złotych netto,

za II miejsce 1000,00 złotych netto

za III miejsce 500,00 złotych netto

 

W związku z równie dużym zaangażowaniem oraz wkładem pracy jaki został wniesiony przez pozostałe szkoły z terenu Gminy Żyraków Zarząd Spółki DEZAKO ufundował nagrody pocieszenia w wysokości 400 zł netto (Zespół Szkół w Bobrowej, Szkoła Podstawowa w Mokrem, Szkoła Podstawowa w Zasowie, ZS w Straszęcinie, Szkoła Podstawowa w Woli Wielkiej, ZS w Żyrakowie, Szkoła Podstawowa w Górze Motycznej).

Przyznane nagrody pieniężne szkoły mogą wykorzystać zgodnie z własnymi potrzebami na zakup pomocy dydaktycznych bądź innych materiałów, a następnie rozliczyć fakturą wystawioną na Firmę DEZAKO.

Szczególne podziękowania za współorganizację Akcji należą się Firmom:

– DEZAKO Sp. z o.o.- inicjatorowi Akcji oraz głównemu fundatorowi nagród w konkursie,

– Firmie DONBERT D i B Pluta Spółka Jawna z siedz. w Dębicy za nieodpłatne przekazanie worków, w których szkoły zbierały odpady podczas trwania konkursu. Firma DONBERT ufundowała także dla wszystkich szkół dodatkowe nagrody w postaci pakietów kolorowych worków po 200 sztuk dla każdej szkoły służących do segregacji odpadów w celu dalszej edukacji młodzieży; worki te będą dostarczane do szkół przez firmę DEZAKO w środę, czyli w dniu jutrzejszym;

– Przedsiebiorstwu Handlowo-Usługowemu „ANMAR” Andrzej Przywara i Mariusz Przywara z siedz. w Ropczycach za niedpłatne przyjęcie, sortowanie oraz przekazanie odpadów do recyklingu.