Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

Szanowni Druhowie!

Prezesi

Zarządów Oddziałów Powiatowych

Związku OSP RP

woj. podkarpackiego

Informuję uprzejmie, że rozpoczynamy kolejną edycje Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży ale również dla osób dorosłych ( V grupa wiekowa ).

Przypominam, że konkurs jest 5-cio etapowych i rozpoczyna się etapem Ieliminacji środowiskowych który ma trwać do 30 listopada br., etap IIeliminacje gminne do  31 grudnia br., a etap III eliminacji powiatowych ma się zakończyć z dniem 31 stycznia 2022 roku.

Po eliminacja powiatowych najlepsze prace z podsumowania należy dostarczyć do właściwego Biura OW ZOPS RP w Rzeszowie, Przemyślu lub Krośnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 lutego 2022 roku.

Tegoroczna edycja konkursu nie ma hasła przewodniego, natomiast w związku z tym że nadal trwają obchody jubileuszu  100-lecie istnienia naszej organizacji, ten motyw może być wykorzystywany przy tworzeniu prac artystycznych.

W załączeniu przesyłam  aktualny Regulamin konkursu oraz wzór karty zgłoszenia – RODO.

Ze strażackim pozdrowieniem

DYREKTOR ZW OW ZOSP RP

woj. podkarpackiego

Dh Edward SZLICHTA

2021 Karta zgłoszenia RODO 2022

2021 Regulamin OSKP (Konkurs plastyczny)