Uroczyste otwarcie budynków zaplecza sportowego dla LKS w Straszęcinie i Wiewiórce

W sobotę, 30 października br. miało miejsce uroczyste otwarcie budynków zaplecza sportowego dla LKS w Straszęcinie i Wiewiórce. Inwestycje te zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Sportowa Polska – Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej w kwocie 387 400 zł oraz ze środków inwestycyjnych Gminy Żyraków w kwocie 466 269, 20 zł. Wójt Gminy Żyraków Pan Marek Rączka podziękował wszystkim, którzy dzięki swojej determinacji i zaangażowaniu przyczynili się do realizacji tych ważnych inwestycji. Na ręce Pani Joanny Duszkiewicz Wójt złożył podziękowania dla Europosła Pana Tomasza Poręby za pomoc przy realizacji zadania. Podziękowania otrzymali Poseł Pan Jan Warzecha, Firma Adres w osobach Pana Adama Bieszczada i Pana Stanisław Nykla, Państwo Aneta i Rafał Tęczowie – właściciele Centrum Przemysłowo Ogrodniczego w Wiewiórce, Pan Stanisław Baran – Inspektor nadzoru budowalnego, Rada Gminy Żyraków, Pani Wioleta Łesyk, Pan Andrzej Wielgos – Sołtys wsi Straszęcin i Pan Tomasz Wolak – Sołtys wsi Wiewiórka. Wyrazy wdzięczności zostały skierowane również do nieobecnych w wydarzeniu – właściciela Firmy J. Bud Jacek Leszczak oraz Posła Pana Kazimierza Moskala. Ponadto podziękowania popłynęły także od Pana Marcina Augustyna – Prezesa LKS Straszęcin i Pana Adama Kaczora – Prezesa LKS Wiewiórka.

W otwarciu uczestniczyli również: Pan Czesław Łączak – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pan Wiesław Lada – Dyrektor Biura Podkarpackiej Izby Rolniczej i Prezes Podokręgu PN Dębica, Pan Piotr Chęciek – Starosta Powiatu Dębickiego, Pan Grzegorz Stec i Pan Sławomir Łanucha – Radni Powiatu Dębickiego, Pan Grzegorz Reguła – Zastępca Wójta Gminy Żyraków, Pani Marta Erazmus – Sekretarz Gminy Żyraków, Pani Aneta Domaradzka – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie oraz Pani Agnieszka Radwańska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiewiórce. Radę Gminy Żyraków reprezentowali Pani Maria Bodzioch – Przewodnicząca Rady Gminy, Pan Kamil Wolski – Wiceprzewodniczący oraz Pani Agnieszka Czapiga, Pan Tadeusz Kulas, Pan Tomasz Duma, Pani Magdalena Grzyb i Pani Elżbieta Drąg.

Budynek LKS w Straszęcinie został poświęcony przez ks. Prałata Bogusława Czecha, zaś w Wiewiórce przez ks. Józefa Janasa. Po uroczystym otwarciu budynków zaproszeni gościu udali się na poczęstunek przygotowany przez członkinie Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet w Wiewiórce i Stowarzyszenia KGW im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac plastycznych pt „Żyj Zdrowo i na Sportowo” wykonanych przez dzieci i młodzież uczęszczającą do Świetlicy Wiejskiej w Straszęcinie i Wiewiórce.

Podsumowaniem tego wydarzenia był mecz LKS Wiewiórka vs Kaskada Kamionka, który zakończył się wynikiem 1:3 dla gości.

Organizatorami wydarzenia byli Wójt Gminy Żyraków, LKS Borowiec Straszęcin, LKS Wiewiórka, Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, Sołectwo Straszęcin i Sołectwo Wiewiórka, Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Wiewiórce i Stowarzyszenie KGW im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie.