Edukujesz-Ratujesz

Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do udziału w ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej „Edukujesz-Ratujesz”. CRL – organizator takich ogólnopolskich inicjatyw jak „Dzieci uczą rodziców”, „E-wolontariat”, „Bieg do Michy” wiedząc jak ważne są działania profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa, podjęło się organizacji inicjatywy, która z jednej strony będzie wspierać proces edukacji dzieci i młodzieży, a z drugiej będzie wsparciem działań profilaktycznych takich instytucji jak m.in Policja, Straż Pożarna czy GOPR. 

W ramach akcji każda uczestnicząca placówka zobowiązana jest do zorganizowania w trakcie trwania akcji (grudzień 2021-czerwiec 2022) minimum jednego  przedsięwzięcia o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym (np. prelekcji, pogadanki czy wewnątrzszkolnego konkursu z wiedzy o bezpieczeństwie), a także przeprowadzenia w dowolny sposób zbiórki środków na przygotowanie materiałów edukacyjnych dla instytucji zajmujących się profilaktyką z zakresu bezpieczeństwa.  #EdukujeszRatujesz

Udział w akcji jest darmowy! 

Szczegółowe informacje o akcji: https://e-wolontariat.org/ogolnopolska-akcja-edukujesz-ratujesz/ 

Regulamin akcji: https://bit.ly/regulamin_akcji_edukujesz_ratujesz

Bezpośredni link do formularza zgłoszeniowego: https://bit.ly/edukujesz-ratujesz-formularz