Szkolenie dla nauczycieli? Dlaczego nie?

Na co dzień od nich można się wiele nauczyć, teraz oni uczyli się od innych. Psycholog, Grzegorz Kruk prowadził warsztaty „Jak pomóc dzieciom w zaburzeniach lękowych”, Agnieszka Zych – wzmacniała kompetencje cyfrowe. Zaplanowaliśmy grupę dziesięcioosobową, a w szkoleniach wzięło udział znacznie więcej pedagogów. Ich wiedza i umiejętności będą wspierać szkoły w Górze Motycznej, Nagoszynie, Zasowie, Mokrem, Korzeniowie, Woli Wielkiej, Żyrakowie, Straszęcinie, Bobrowej , Wiewiórce, Dębicy i Tarnowie, bo przecież uczestnicy pracują w różnych środowiskach. Organizatorem szkoleń było Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej w ramach projektu „Możliwości” przy wsparciu finansowym Edukacji dla Demokracji ze środków programu „Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020″

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.