Bezpłatne webinarium

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu zaprasza na bezpłatne webinarium

„Dofinansowanie na kursy i szkolenia dla pracowników i właścicieli MŚP ”.

Webinarium odbędzie się 11 marca 2022 r. od godz. 11:00 do 12.00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.
Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie:
https://tiny.pl/9lnx9

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 marca 2022 r. do godz. 15.30.
W przypadku nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 798 771 414.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu rzeszowskiego (powiaty: dębicki, ropczycko-sędziszowski, leżajski, łańcucki, rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski), którzy mogą otrzymać nawet do 80% dofinansowania w ramach projektu „ „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”.