“Być jak Ignacy”

Szkolne Koło Naukowe “Podkarpaccy Odkrywcy” w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wiewiórce realizuje ogólnopolski program “Być jak Ignacy”.

Ignacy Łukasiewicz to patron programu, jak również 2022 roku. Człowiek szlachetny, patriota, wielki wynalazca, którego odkrycia służyły dobru ludzkości. Organizatorem programu jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, która od lat wspiera działania propagujące naukę i edukację.

Nasze Szkolne Koło Naukowe przez cały rok wykonywało zadania w poszukiwaniu Ignacego, które składały się z 8 etapów.

Jednym z zadań dodatkowych była wycieczka edukacyjna śladem historii Podkarpacia, którą Podkarpaccy odkrywcy powinni znać. Młodzi odkrywcy mogli zwiedzić bunkier kolejowy w Stępinie i wysłuchać jakże ciekawej historii związanej z II wojną światową na naszych terenach. Następnym etapem wędrówki było polskie Rio – czyli Pomnik Chrystusa Króla w Małej – jeden z siedmiu cudów Podkarpacia. Ostatnim etapem wycieczki był skansen: „Słowiański Gród” w Stobiernej. Tutaj dopiero powiało historią i tą najdawniejszą.

Podkarpacie to także bliski region Ignacego Łukasiewicza, który stąd pochodził i pracował naukowo. Tu także działał społecznie. Na trwałe zapisał się w dziejach postępu ludzkości.

Finałem już VI edycji programu było wykonanie pracy projektowej przez uczestników koła. Nasza praca była zainspirowana życiem, działalnością i wynalazkami Ignacego Łukasiewicza. Uczniowie z klasy VI i VII wykonali “Koło wiedzy” pod hasłem “Ignacy Łukasiewicz – szlachetny człowiek – duma narodu polskiego.” Podzielono ono było na 8 sekcji: Początki, Naukowiec, Wynalazki, Życie rodzinne, Podkarpacki Samarytanin, Patriota, Dla Potomnych (jakie wynalazki przyczyniły się dla dobra ludzkości).

Opiekunami Szkolnego Koła Naukowego “Podkarpaccy Odkrywcy” są panie M. Knych i A. Szpyrka.

Biorąc udział w programie, uczniowie dowiedzieli się, że Ignacy Łukasiewicz to nie tylko aptekarz, założyciel pierwszej na świecie kopalni naftowej, twórca lampy naftowej, ale przede wszystkim człowiek wielkiego serca. Program uświadomił wszystkim uczestnikom, że warto zbliżyć się do takiej postawy – “BYĆ JAK IGNACY”.