Uroczyste Otwarcie Budynku Kulturalno-Oświatowego w Zawierzbiu

23 czerwca 2022 r. był długo wyczekiwanym dniem zarówno przez przez lokalną społeczność Zawierzbia, jak i wszystkich mieszkańców Gminy Żyraków, kiedy to nastąpiło  Uroczyste Otwarcie Budynku Kulturalno-Oświatowego w Zawierzbiu.  W nowo wybudowanym budynku w 2019 r. został otwarty Gminny Żłobek w Żyrakowie, zaś w dalszej części inwestycji powstało piętro składające się z takich pomieszczeń jak: biuro Sołtysa, siedziba Stowarzyszenia „Dla Zawierzbia”, kuchnia i sala konferencyjna. W ten sposób powstał nowoczesny budynek wielofunkcyjny. Wszystkich zgromadzonych gości oficjalnie powitał Wójt Gminy Żyraków Pan Marek Rączka. Następnie nastąpiła ważna chwila, czyli przecięcie wstęgi i poświęcenie pomieszczeń budynku przez ks. Andrzeja Surowca – Proboszcza Parafii Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej w Dębicy. W dalszej części nie mogło zabraknąć serdecznych podziękowań ze strony Wójta Gminy Żyraków wobec Adama Bieszczada i Sylwestra Nykla z Firmy ADRES – wykonawców inwestycji, Stanisława Barana – Inspektora Budowlanego oraz ks. Andrzeja Surowca. Z kolei Pani Maria Ciba – Prezes Stowarzyszenia „Dla Zawierzbia” i Pan Jerzy Czerepak – Sołtys wsi Zawierzbie słowa podziękowania skierowali do Wójta i jego Zastępcy Grzegorz Reguły, Pani Marii Bodzioch – Przewodniczącej Rady Gminy Żyraków oraz Pani Katarzyny Wilk – inspektora ds. Inwestycji w Urzędzie Gminy Żyraków. W słowach wdzięczności za kolejną udaną inwestycję głos zabrali również Pan Łukasz Poproch – Sołtys wsi Żyraków i Pani Małgorzata Wójcik również w imieniu mieszkańców Zawierzbia.

W kolejnej części wystąpił Gminny Zespół Artystyczny działający przy Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.  Na tą okoliczność została przygotowana wystawa zdjęć przedstawiająca poszczególne etapy powstawania pomieszczeń.

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Żyraków, Gminny Żłobek w Żyrakowie, Sołectwo Zawierzbie, Stowarzyszenie „Dla Zawierzbia” i Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.