Podziękowanie dla pracownika odchodzącego na emeryturę

Czasami wdzięczność trudno jest ubrać w słowa …

wtedy proste Dziękuję 

zawiera wszystko co chcemy wyrazić. 

 

Podziękowanie dla pracownika odchodzącego na emeryturę

W dniu 26 października 2022r. odbyło się uroczyste pożegnanie Pana Wiesława Świętonia – pracownika Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej, który  po ponad dwudziestoletniej pracy zawodowej w Urzędzie Gminy w Żyrakowie przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Wójt Gminy Żyraków – Marek Rączka wyraził słowa uznania oraz podziękowanie za pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności lokalnej Gminy Żyraków .

„Chwile takie jak ta, powodują zwykle, że staramy się dokonać bilansu, podsumowania. Chciałbym, by podsumowując swoją karierę, wziął Pan pod uwagę, oprócz ciężkiej pracy, jubileuszy, chwil radosnych i smutnych, również inne czynniki. Jednym z nich jest wdzięczność wszystkich tych, którym pomagał Pan służąc swoją  wiedzą i doświadczeniem.

Dziękuję za życzliwość, wsparcie i przyjaźń, jakiej wielu spośród nas doświadczyło,

za rzetelność, zdyscyplinowanie i profesjonalizm, z jakim wykonywał Pan swoją pracę.

 

Zapewniam,  że będzie Pan u nas zawsze mile widzianym gościem”.

 

Życząc dobrego zdrowia, pogody ducha i realizacji zamierzonych planów wręczył wspólnie z Zastępcą Wójta –  Grzegorzem Regułą kwiaty i okolicznościowy grawerton.