Program pomocy pieniężnej dla uchodźców UNHCR Rzeszów

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że biuro UNHCR w Rzeszowie uruchomiło nowy program pomocy pieniężnej dla uchodźców znajdujących się w trudnej sytuacji na terenie województwa podkarpackiego.

Uprzejmie prosimy o Państwa wsparcie w identyfikacji uchodźców na terenie gminy Głogów Małopolski,  którzy mogą kwalifikować się do otrzymania pomocy pieniężnej od UNHCR (całkowita kwota zależy od liczby członków rodziny znajdujących się w Polsce, jest to 600-700PLN na osobę miesięcznie, przez 3 miesiące).

Aby uchodźcy byli brani pod uwagę przy przyznawaniu pomocy pieniężnej, referowane osoby muszą spełnić wszystkie trzy poziomy kryteriów podanych w załączonym dokumencie. W skrócie, kryteria otrzymania pomocy pieniężnej od UNHCR to:

  1. Uchodźcy, którzy wyjechali z Ukrainy po 24 lutego 2022 roku (np. posiadają PESEL UKR).
  2. Uchodźcy szczególnie podatni na zagrożenia (na przykład uchodźcy starsi niż 60 lat, kobiety w ciąży, uchodźcy z niepełnosprawnością lub poważną chorobą).
  3. Uchodźcy w trudnej sytuacji ekonomicznej (na przykład bezrobotni lub bez dochodu).

Każda rodzina uchodźcza musi złożyć wniosek osobiście w trakcie krótkiego wywiadu (około 30 minut) w celu ustalenia, czy spełniają kryteria kwalifikacyjne.

  1. Mieć przy sobie oficjalne dokumenty tożsamości (w tym paszport krajowy, krajowy numer identyfikacji podatkowej, krajowy numer identyfikacyjny lub wpis do rejestru PESEL), a także dowód wjazdu do Polski.
  2. Przyprowadzić wszystkich członków swojej rodziny, którzy mieszkają w tym samym miejscu zakwaterowania w Polsce.
  3. Mieć przy sobie wszelkie dodatkowe dokumenty związane z trudną sytuacją danej osoby.

Wywiady będą przeprowadane przez oficjalnego partnera UNHCR Rzeszów, organizację CORE, w Debice, w dniu 24 listopada 2022 w godz.9.00 – 17.00 pos adresem – ul.Akademicka 12.

W przypadku uchodźców, którzy nie są fizycznie w stanie udać się pod podany adres, pracownicy UNHCR pojadą do nich i przeprowadzą wywiad osobiście. W takich przypadkach prosimy o odpowiedź bezpośrednio na ten adres e-mail, aby dokonać konkretnych ustaleń dla danej osoby lub rodziny. W czasie wywiadu zostaną również pobrane odciski palców aby uniknąć powielania zgłoszeń.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z UNHCR pod numerem telefonu (prosimy dzwonić lub wysłać wiadomość SMS): + 48 734 827 830. Recepcjonista mówi po polsku, ukraińsku i angielsku.

Ze wyrazami szacunku i podziękowaniami za Państwa bezcenne wsparcie i współpracę,

UNHCR Pomoc Gotowkowa dla uchodzcow

UNHCR Polska

Biuro Wysokiego Komisarza 

Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców

Filia w Rzeszowie

podkarpackie@unhcr.org