Komunikat – węgiel na preferencyjnych warunkach

Komunikat

dla mieszkańców Gminy Żyraków zainteresowanych zakupem węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach

Szanowni Państwo, 

W związku z możliwością preferencyjnego zakupu węgla za pośrednictwem samorządu, informujemy zainteresowanych mieszkańców, iż Wniosek na zakup węgla można składać na piśmie w Urzędzie Gminy  w Żyrakowie w godzinach pracy urzędu (pokój nr 2), lub za pomocą skrytki e-PUAP. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym.

Węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła kupić osoba, której wypłacono lub przyznano dodatek węglowy.

Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dostępny jest bezpośrednio w Urzędzie Gminy lub poniżej:

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa. 

Wójt Gminy Żyraków

Marek Rączka