WYBORY organizacji pozarządowych do składu KM FEP 2021-2027

Szanowni Państwo,

W imieniu Pani Sabiny Południak Przewodniczącej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego uprzejmie informuję, że ruszył WYBORY organizacji pozarządowych do składu Komitetu Monitorującego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Szczegóły przeprowadzenia wyborów znajdują się na stronie:  https://www.podkarpackie.pl/index.php/ngo/aktualnosci/ogloszenie-wyborow-organizacji-pozarzadowych-do-komitetu-monitorujacego-program-fundusze-europejskie-dla-podkarpacia-2021-2027

Kartę wyborczą należy wypełnić, podpisać oraz przesłać wyłącznie w dniach od 7 grudnia do 8 grudnia 2022 r. do godz.24.00 na adres poczty elektronicznej: rdpp@podkarpackie.pl

 

Bardzo proszę o rozpowszechnienie informacji wśród organizacji pozarządowych z Państwa terenu,  jak również zamieszczenie informacji na Państwa stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

 

Z poważaniem,

 

Pociask Małgorzata

Kancelaria Zarządu

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

tel. (017) 747 68 50

e-mail: m.pociask@podkarpackie.pl