Dzień Seniora w Straszęcinie

Jak corocznie w murach Dworku w Straszęcinie zostało zorganizowane spotkanie dla Seniorów, które rozpoczęło się modlitwą odmówioną przez ks. Prałata Bogusława Czecha – Proboszcza Parafii pw. Wszystkich Świętych w Straszęcinie oraz powitaniem przez Wójta Gminy Żyraków Marka Rączkę.

W dniu 16 grudnia br. tradycyjnie i gościnnie ks. Sebastian Musiał wygłosił wykład historyczny. Następnie kolejny raz z nutką humoru wystąpił Klub Seniora ze Straszęcina pod kierunkiem Pani Agaty Dziedzic.

A na zakończenie Seniorzy biesiadowali z Gminnym Zespołem Artystycznym „PO NASZEMU”.

Spotkanie poprowadziła Pani Agnieszka Boro – Prezes Stowarzyszenia „Mój Straszęcin”.

W spotkaniu uczestniczyli: Pani Elżbieta Drąg – Radna Gminy Żyraków, Pan Grzegorz Stec – Radny Powiatu Dębickiego, Pan Andrzej Wielgos – Sołtys wsi Straszęcin, Pani Alicja Błońska – Dyrektor Zespołu Szkół w Straszęcinie, Pani Aneta Domaradzka – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie oraz Pani Grażyna Kokoszka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie.

 

Obchody Dnia Seniora zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie „Mój Straszęcin” pod patronatem Wójta Gminy Żyraków oraz przy współpracy Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie.