Gmina Żyraków odznaczona Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa

W ostatniej sesji Rady Gminy Żyraków udział wzięli przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w osobach:

– Dh Jan Pec – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP,

– Ks. Kapelan Strażaków Józef Jasiurkowski, członek Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP,

– Dh Edward Szlichta – Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP.

– Dh Stanisław Bryg – Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP.

W imieniu wojewódzkich władz Związku OSP Województwa Podkarpackiego złożyli szczególne podziękowania społeczności i władzom Gminy Żyraków za pomoc i wsparcie, jakie otrzymują Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Żyraków, jak również Związek OSP RP.

W dniu 24 lutego minie rok, jak wojska rosyjskie napadły na wschodniego sąsiada Polski – Ukrainę. Od pierwszych dni tej niezrozumiałej, niepotrzebnej rosyjskiej agresji do działań pomocowych i humanitarnych dla tysięcy uchodźców wojennych z Ukrainy włączyli się członkowie OSP jak również działacze Związku Województwa Podkarpackiego. Jako jedni z pierwszych organizowali na granicy województwa podkarpackiego punkty recepcji, pomagali bezpośrednio uchodźcom, w tym tysiącom kobiet i dzieci przy przekraczaniu granicy i transportując ich do miejsc opieki i tymczasowego pobytu. OSP i Związek OSP w ciągu ostatniego roku organizowali pomoc humanitarną zbierając produkty żywnościowe, higieniczne i odzież. Ukraińskim strażakom został przekazywany, i to w znacznych ilościach, sprzęt pożarniczy i środki ochrony indywidulanej. Związek jako organizacja o zasięgu krajowym uczestniczy w wielu działaniach na rzecz pomocy Ukrainie, województwo podkarpackie m.in. pomagało organizacjom strażackim z Niemiec i Francji, w konwojowaniu dziesiątek samochodów ciężarowych z pomocą humanitarną dla strażaków i społeczeństwa ukraińskiego. Te działania mogły być podejmowane ponieważ otrzymywano olbrzymie wsparcie ze strony m.in. samorządów gmin województwa podkarpackiego. Jedną z gmin, która w sposób szczególny angażowała się w pomoc właściwego zabezpieczenia strażackich konwojów z Niemiec była Gmina Żyraków. W imieniu wojewódzkich władz Związku OSP województwa podkarpackiego złożono podziękowania władzom Gminy: Radzie Gminy Żyraków, Panu Wójtowi za okazywaną pomoc, za wspieranie bezinteresownych działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej i szeroko rozumianego bezpieczeństwa województwa podkarpackiego.

Gmina Żyraków została odznaczona Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczpospolitej Polskiej. Odznaczenie to zostało przekazane na ręce Pani Marii Bodzioch – Przewodniczącej Rady Gminy Żyraków i Pana Marka Rączki – Wójta Gminy Żyraków.