Skarbnik Gminy Żyraków Pani Celina Byś przeszła na zasłużoną emeryturę

W dniu 21 lutego 2023 r. podziękowano Pani Celinie Byś – Skarbnik Gminy Żyraków za wieloletnią pracę w Urzędzie Gminy Żyraków. Pożegnaniu towarzyszyła atmosfera doniosła, a zarazem ciepła i serdeczna. Pani Celina w swoim wystąpieniu zaznaczyła, że funkcję Skarbnika Gminy pełniła od 23 lat. Przyznała, że początki nie był łatwe choć sądziła, że wówczas 20-letnie doświadczenie pracy w księgowości będzie wystarczające.  Praca w Urzędzie Gminy nie była tylko jej miejscem pracy, ale źródłem radości i zmartwień, wszystkie sukcesy bardzo ją cieszyły, ale każdą porażkę przeżywała bardzo osobiście. Podziękowania skierowała do wszystkich, z którymi zetknęła się w pracy w ciągu tych 43 lat. Złożyła podziękowania Panu Wójtowi Markowi Rączce za zaufanie, jakim ją obdarzył, za chęć współpracy. Starała się nie zawieźć tego zaufania i cały okres tej pracy, który trwał przeszło 12 lat, był dla niej zaszczytem. Podziękowała poprzednim Wójtom, z którymi współpracowała na stanowisku Skarbnika Gminy: Panu Bogusławowi Dydzie, który w 2000 r. zarekomendował jej kandydaturę ówczesnej Radzie Gminy, Panu Krzysztofowi Moskalowi, z którym współpracowała przez 2 kadencje. Podziękowała wszystkim Radnym i Sołtysom za czas i lata dobrej i owocnej współpracy. Na ręce Pani Marii Bodzioch – Przewodniczącej Rady Gminy złożyła podziękowania dla tych radnych, którzy obecnie już nie pracują w radzie gminy. Serdeczne podziękowania złożyła Zastępcy Wójta Gminy Żyraków – Panu Grzegorzowi Regule za wspólne godziny pracy nad tym, żeby Gmina Żyraków się rozwijała, za życzliwość, nowatorskie rozwiązania, pracowitość i dobre rady. Podziękowała poprzednim zastępcom wójta z którymi współpracowała: Pani Bożenie Osocha i Panu Krzysztofowi Czerwcowi. Podziękowania skierowała do Pani Sekretarz Marty Erazmus za wieloletnią, owocną współpracę, za profesjonalizm, za wsparcie, za wyrozumiałość  i zaufanie. Podziękowała paniom i panom dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych za współpracę, dzielenie się doświadczeniem, za realizację zadań gminnych, za wspólne budowanie wizerunku gminy Żyraków. Zwróciła się z podziękowaniami do koleżanek i kolegów, współpracowników Urzędu Gminy – tym obecnym i tym, którzy wcześniej pracowali, każdy sukces i każde dobro, które się dokonało było wspólnym udziałem. Szczególne podziękowania złożyła koleżankom z referatu FP oraz głównym księgowym jednostek organizacyjnych gminy za wsparcie, za dobre rady, za przyjaźń.  Na zakończenie stwierdziła, że praca dla Gminy Żyraków była dla niej wielkim wyróżnieniem, zaszczytem i honorem. 

Zebrani na Sesji złożyli odchodzącej Pani Skarbnik podziękowania i życzenia, wyrazy wdzięczności i wiele ciepłych, wzruszających słów. Jak wspomniała Pani Przewodnicząca, Pani Skarbnik pozostanie w pamięci wszystkich jako osoba nie tylko profesjonalna w swoich obowiązkach zawodowych, ale przede wszystkim jako  osoba ciepła, dowcipna i wesoła.

Zgodnie z procedurą stanowisko Skarbnika Gminy Żyraków obejmie Pani Agnieszka Tokarz, której serdecznie gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności na nowej ścieżce zawodowej.