Dzień Naukowca w Wiewiórce

„Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie,

pomagać w czasie teraźniejszym, pokoleniom przyszłym”.

(Władysław Reymont)

 

Słowa te, doskonale oddają ideę Dnia Naukowca, wydarzenia i przedsięwzięcia, które miało ostatnio  miejsce w SP w Wiewiórce.

Inicjatorkami i pomysłodawczyniami były panie Marta Knych i Agnieszka Szpyrka. Od dwóch lat koordynują one działalność Koła Naukowego „Podkarpaccy Odkrywcy” w naszej szkole, uczestniczącego w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym BYĆ JAK IGNACY. W ramach tego projektu postanowiły zorganizować w szkole „Dzień Naukowca”, który miał na celu propagowanie polskiej myśli naukowej, przybliżenie sylwetek wybitnych polskich naukowców i zachęcenie uczniów do poznawania tajników wiedzy z zakresu dziedzin ścisłych poprzez wykonywanie i uczestniczenie w eksperymentach naukowych oraz integrację i współpracę z młodzieżą ze szkół z terenu gminy.

Patronami tego, jakże spektakularnego przedsięwzięcia zostali Wójt Gminy Żyraków – pan mgr inż. Marek Rączka, Polska Akademia Nauk, Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz” w Jasionce, Dębica TV, Fundacja Śnieżka, sołtys wsi Wiewiórka – pan mgr inż. Tomasz Wolak oraz program BYĆ JAK IGNACY. Współorganizatorami Dnia Naukowca byli nauczyciele Szkoły Podstawowej w Wiewiórce.

Podczas obchodów Dnia Naukowca szkołę odwiedziły władze gminy: Pan mgr inż. Marek Rączka – Wójt Gminy Żyraków, Pan mgr Grzegorz Reguła – zastępca Wójta Gminy Żyraków i zaproszeni goście. W wydarzeniu tym uczestniczyła także Rada Rodziców oraz delegacje szkół z Woli Wielkiej, Góry Motycznej, Zasowa, Korzeniowa i Żyrakowa wraz z nauczycielami.

Sale lekcyjne stały się profesjonalnymi pracowniami z dziedziny fizyki, chemii, astronomii, geologii i kryptologii. Nasi uczniowie przeprowadzali różnorodne doświadczenia, a eksperymentom towarzyszyły prezentacje i mini – wykłady. Każda sala była doskonale wyposażona w urządzenia, przyrządy i materiały do doświadczeń.

Obchodom Dnia Naukowca towarzyszyła również Interaktywna Wystawa Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz” z Jasionki. Wyjątkową atrakcją okazały się warsztaty i pokazy z udziałem pracowników Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk.

Odbyły się również pokazy projektów edukacyjnych prowadzonych w szkole: „Mistrzyni Szymborska” i „Postaw na słońce – odnawialne źródła energii”.

„Mistrzyni Szymborska” to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany m.in. do uczniów szkół podstawowych, mający na celu upamiętnienie osiągnięć wybitnej noblistki w 100 rocznicę jej urodzin. „Postaw na słońce – odnawialne źródła energii” to natomiast Ogólnopolski Konkurs Badawczy realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Patronat główny nad konkursem objął Bank Ochrony Środowiska natomiast patronat honorowy objęli Minister Edukacji i Nauki oraz Minister Klimatu i Środowiska. W I etapie szkoła zajęła III miejsce.

 Rozstrzygnięto także gminne konkursy wiedzy z patronami roku 2023 – Wisławą Szymborską: „Pisać pięknie jak Szymborska” i Mikołajem Kopernikiem: „Konstelacje gwiazd” – konkurs astronomiczny. Przeprowadzono i rozstrzygnięto również gminny konkurs polonistyczno – geograficzno – plastyczny „Z legendą przez Polskę”.

Wszystkie pokazy i wystawy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, uczniowie płynnie przemieszczali się po salach i z entuzjazmem brali udział w eksperymentach i doświadczeniach. Świat nauki stanął przed nimi otworem … a oni chętnie korzystali z tego okna na świat.

Poczęstunek dla wszystkich przygotowało Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet i Koło Gospodyń Wiejskich w Wiewiórce.

Dzień Naukowca w profesjonalny, a zarazem atrakcyjny i przystępny sposób wprowadził uczniów w niezwykły świat wiedzy, a nawet tajniki wszechświata.

„Żyć to (…) rozsiewać po świecie talent, energię (…) pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym” – motto tegorocznych obchodów „Dnia Naukowca” to bardzo trafna „definicja” tego, czego powinniśmy nauczyć młode pokolenie.

mgr Renata Ozga