Rozpoczęła się II edycja konkursu klimatycznego na stworzenie „KLIMATYCZNEGO ZAKĄTKA”

Samorząd Województwa Podkarpackiego i Stowarzyszenie „EKOSKOP” w Rzeszowie zaprasza szkoły podstawowe z terenu województwa podkarpackiego do udziału w II edycji konkursu na stworzenie „Klimatycznego zakątka”, organizowanego w ramach Kampanii szkoleniowo-edukacyjnej dla szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego.

Wszelkie działania i aktywności proekologiczne mają pozytywny wpływ i są przyjazne środowisku naturalnemu. A niewątpliwie takimi działaniami jest tworzenie tzw. „klimatycznych zakątków” oraz udoskonalanie już tych istniejących. I edycja konkursu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, stąd jego kontynuacja w 2023 r. Ideą konkursu, podobnie jest jak w roku ubiegłym, jest stworzenie „klimatycznego zakątka”, który tworzyć będzie samodzielnie przygotowana i wysiana łąka kwietna, na której będzie stał własnoręcznie zrobiony domek dla owadów oraz zbiornik „łapacz” wody deszczowej. Wszystko ogrodzone materiałami z recyklingu lub z odzysku.   

Zgłoszenia szkół – załącznik nr 1 w formie scanu lub fotokopii, należy przesłać
w terminie nie później niż do 25 maja 2023 r. na adres e-mail: mirekruszala@gmail.com oraz do wiadomości na adresy e-mailowe: ekoskop@ekoskop.rzeszow.pla.lewandowska@podkarpackie.pl

Szczegóły konkursu zawiera Regulamin (załączony poniżej).

Spotkanie finałowe i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 11 października 2023 r. się sali 112 (I piętro) w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, przy ulicy Lubelskiej 4. Laureaci i wyróżnieni zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie lub e-mailowo.

 

Załączniki do pobrania

Regulamin konkursu (plik docx, rozmiar 19 kb)

Załącznik nr 1. – zgłoszenie szkoły (plik docx, rozmiar 81kb)

Załącznik nr 2. – oświadczenie rodzica-opiekuna prawnego ( plik docx, rozmiar 77kb)

Załącznik nr 3. – oświadczenie nauczyciela (rozmiar pliku docx rozmiar 77 kb)

Załącznik nr 4. – RODO (plik docx, rozmiar pliku 25 kb)