Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych na rok 2023

Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych na rok 2023
na zadania związane z ochroną wód i gleby przed zanieczyszczeniami zagrażającymi zdrowiu i życiu mieszkańców Podkarpacia
w ramach Programu PRZYJAZNY DOM
Komponent I – Wykonanie instalacji gromadzenia lub oczyszczania ścieków

 

 1. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie „Programu PRZYJAZNY DOM dla osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu ochrony środowiska” ogłasza nabór wniosków na zadania zaplanowane do realizacji w 2023 roku polegające na wykonaniu instalacji gromadzenia lub oczyszczania ścieków, tj:
  1. budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d, lub
  2. budowa szczelnego wybieralnego zbiornika na ścieki w przypadku warunków gruntowo – wodnych uniemożliwiających budowę oczyszczalni ścieków,

  na obszarach, dla których budowa kanalizacji zbiorczej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

 2. Budżet na realizację przedsięwzięć w roku 2023 wynosi – 100.000,00 zł.
 3. Realizacja przedsięwzięć w roku 2023, z zastrzeżeniem że przedsięwzięcie nie może zakończyć się przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie i nie później niż do dnia 14.10.2023 r.
 4. Termin naboru wniosków określa się od 06.03.2023 r. do wyczerpania środków określonych w budżecie, lecz nie dłużej niż do 31.08.2023 r.
 5. „Program PRZYJAZNY DOM dla osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu ochrony środowiska, Komponent I – Wykonanie instalacji gromadzenia lub oczyszczania ścieków„, Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Nabory wniosków.

Szczegółowe informacje pod linkiem:

https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/nabory-wnioskow/200-nabory-2023/1150-ow-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-dla-osob-fizycznych-na-rok-2023-w-ramach-programu-przyjazny-dom-wykonanie-instalacji-gromadzenia-lub-oczyszczania-sciekow