Uroczystości z okazji Dnia Strażaka w Nagoszynie

20 maja br. odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka połączone z symbolicznym „wbiciem łopaty” pod rozbudowę Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagoszynie.

 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, której przewodniczył ks. Prałat dr hab Kazimierz Talarek – Proboszcz Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie.

 

Część oficjalna odbyła się na placu przy remizie w Nagoszynie. Wszystkich zgromadzonych powitał Prezes OSP dh Kamil Wolski, który w swoim przemówieniu podkreślił, że uroczystość to kolejna radosna chwila w historii nagoszyńskiej jednostki, a rozbudowa Remizy OSP o nowe garaże to kolejna ważna inwestycja realizowana przez samorząd gminy w ostatnich latach na terenie Sołectwa Nagoszyn. Strażacy podejmujący działania ratowniczo-gaśnicze będą dysponować odpowiednim miejscem i warunkami, które podniosą poziom bezpieczeństwa tak dla strażaków, jak i pośrednio dla wszystkich mieszkańców. Prezes OSP podziękował rownież wszystkim osobom zaangażowanym za okazaną pomoc i wsparcie w dążeniu do tego, aby ta inwestycja była realizowana. Władzom samorządowym złożył podziękowanie za przychylność do tej inwestycji, przekazanie środków finansowych na jej realizację oraz za dotychczasowe wspieranie i rozwój jednostek OSP z terenu gminy.

W następnej kolejności głos zabrał Wójt Gminy Żyraków, a zarazem  Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Żyrakowie Pan Marek Rączka, który skierował do wszystkich zebranych strażaków wyrazy uznania i podziękowania za dotychczasową służbę na rzecz lokalnej społeczności, za uczestnictwo w akcjach ratowniczo-gaśniczych i pomoc drugiemu człowiekowi. Podkreślił, że realizacja inwestycji sprawi, że strażacy z OSP Nagoszyn zyskają nowoczesną bazę lokalową, dostosowaną do obecnych potrzeb i realiów, stworzy ona warunki dla dalszego prężnego rozwoju jednostki.

W dalszej części uroczystości Proboszcz Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie odmówił modlitwę i dokonał poświęcenia terenu, na którym rozbudowana zostanie Remiza OSP oraz powstanie plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców wsi. Następnie dokonano symbolicznego „wbicia łopat”.

Obchody Dnia Strażaka były wspaniałą okazją do wręczenia odznak, wyróżnień i podziękowań dla druhów ochotników.

Odznaką „Za Wysługę Lat” odznaczeni zostali:

– dh Zbigniew Zaręba

– dh Kazimierz Serafin

– dh Józef Gałat

– dh Ireneusz Ciecieręga

– dh Józef Kurzeja

– dh Kazimierz Ciecieręga

– dh Daniel Serafin

– dh Kamil Wolski

– dh Tomasz Węgrzyn

– dh Rafał Łączak

– dh Marek Babczyn

– dh Dawid Łączak

– dh Krzysztof Leski

– dh Piotr Cyran

– dh Arkadiusz Kurzeja

– dh Kamil Cyran

 

Medalem okolicznościowym odznaczeni zostali:

– dh Michał Rusin

– dh Mariusz Strzelczyk

– dh Bartłomiej Wójtowicz

 

Statuetką okolicznościową odznaczeni zostali:

– dh Józef Pęcak

– dh Robert Babczyn

– dh Lech Łączak

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Żyraków oraz Jednostka OSP w Nagoszynie, zaś współorganizatorami Parafia pw. Św. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie, Stowarzyszenie KGW „Nagoszyn Otwarty na Zmiany” oraz Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.