Spotkanie warsztatowe z mieszkańcami dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Żyraków na spotkanie warsztatowe dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego, który określi główne kierunki rozwoju w zakresie systemu transportowego i mobilności, przy szerokim udziale społeczności lokalnej.

Spotkanie odbędzie się w środę, 5 lipca o godz. 12:00 w budynku kulturalno – oświatowym w Zawierzbiu 62A.

W trakcie warsztatów przedstawione zostanie podejście w zakresie Planowania Zrównoważonej Mobilności Miejskiej z głównymi informacjami na temat procesu.

Spotkanie równocześnie będzie okazją do zabrania głosu i opowiedzenia o problemach z jakimi mieszkańcy zmagają podczas codziennych podróży. Celem warsztatów jest również zebranie materiału do tworzonego dokumentu i zaproponowanie adekwatnych rozwiązań transportowych na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego w perspektywie do 2045 r.