CKIP w Żyrakowie z dofinansowaniem na sprzęt nagłośnieniowy

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie będzie realizować zadanie pn. „Podniesienie jakości oferty kulturalno-edukacyjnej Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie poprzez zakup wyposażenia” w ramach programu „Infrastruktura domów kultury” dofinansowanego  przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  W ramach otrzymanego dofinansowania Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie zakupi sprzęt nagłośnieniowy tj.

– subwoofer – 2 szt.

– kolumna aktywna – 2 szt.

– monitory odsłuchowe – 4 szt.

– mikser cyfrowy – 1 szt.

– laptop dotykowy – 1 szt.

– mikrofony wokalowe – 4 szt.

– 1 zestaw mikrofonowo-perkusyjny.