Pierwsze warsztaty w ramach „Uniwersytetu Samorządności”