Jesteś tutaj:

Autor: adam

Zapraszamy na
SPOTKANIE INFORMACYJNE 19 maja 2022 r. o godz. 11:00
dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”
realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.
Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Dla kogo?
mikro, mały, średni przedsiębiorca od 12 miesięcy funkcjonujący na rynku, w okresowych trudnościach, który doświadczył:
1. Spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do Projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
2. Istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do Projektu;
3. Niezależnych od Przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych/ technologicznych w branży (zwłaszcza cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienie.

Siedziba MŚP – terytorium Polski, makroregion 3, województwo: świętokrzyskiego, lubelskie, małopolskiego, podkarpackiego

Link do spotkania:

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania >>

Informujemy zainteresowanych mieszkańców, iż obecnie na terenie Gminy Żyraków wykonywane są następujące przeglądy:

  • Przeglądy gwarancyjne w instalacjach kolektorów słonecznych zrealizowanych w ramach Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.
  • Przeglądy gwarancyjne w instalacjach OZE tj. instalacjach fotowoltaicznych, instalacjach solarnych, pompach ciepła i kotłach na pellet, zrealizowanych w ramach Projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w Gminach partnerskich”.
  • Inspekcje – analiza technicznych możliwości montażu instalacji OZE, tj. pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, u mieszkańców, którzy podpisali umowy z Firmą Doeko Group sp. z o.o. na powyższe inspekcje.

Informujemy ponadto, iż wszystkie osoby przeprowadzające powyższe przeglądy mają upoważnienia wystawione przez Urząd Gminy w Żyrakowie na wykonanie w/w inspekcji.

W ramach akcji „Kobietom w Czernihowie” organizowanej przez samorządy naszego powiatu organizujemy zbiórkę artykułów higienicznych (tj. podpaski, tampony, mydła w kostce, chusteczki nawilżające) oraz chemii gospodarczej, które trafią do kobiet w obwodzie czernihowskim (ze względu na problemy w transporcie prosimy nie przynosić artykułów w płynie).

Artykuły prosimy dostarczyć do budynku Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie w dniach 7 i 8 kwietnia, 11 kwietnia 2022 r. w godzinach od 7:00 do 15:00.

Dary można również dostarczyć w sobotę tj. 9 kwietnia 2022 r. W tym przypadku prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 534 852 158.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu zaprasza na bezpłatne webinarium

„Dofinansowanie na kursy i szkolenia dla pracowników i właścicieli MŚP ”.

Webinarium odbędzie się 11 marca 2022 r. od godz. 11:00 do 12.00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.
Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie:
https://tiny.pl/9lnx9

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 marca 2022 r. do godz. 15.30.
W przypadku nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 798 771 414.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu rzeszowskiego (powiaty: dębicki, ropczycko-sędziszowski, leżajski, łańcucki, rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski), którzy mogą otrzymać nawet do 80% dofinansowania w ramach projektu „ „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”.

Do góry

Skip to content