Jesteś tutaj:

Autor: adam

Z powodu awarii telefonu w ośrodku zdrowia w Żyrakowie kontakt dla pacjentów w dniu dzisiejszym możliwy jest pod numerem telefonu:

573910841

W dniu 9 marca 2023 roku w Zespole Szkół w Żyrakowie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP) „Młodzież Zapobiega Pożarom”, w którym wzięło udział 28 uczniów z terenu gminy Żyraków. Uczestników powitał Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka, przypominając, że ideą Turnieju jest upowszechnianie wśród młodych ludzi znajomości przepisów przeciwpożarowych i zasad postępowania na wypadek pożaru oraz poszerzanie praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, a także propagowanie historii i tradycji ruchu strażackiego. Uczniowie startujący w konkursie w podziale na trzy grupy wiekowe (I grupa – uczniowie klas I-IV szkół podstawowych, II grupa wiekowa – uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych i III grupa wiekowa – uczniowie szkół ponadpodstawowych), rozwiązywali składający się z kilkudziesięciu pytań test pisemny. Po ogłoszeniu wyników Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy – st. kpt. Jan Moskal złożył wszystkim uczestnikom gratulacje i wręczył dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy w Żyrakowie. Podziękowania za trud włożony w przygotowanie uczniów do konkursu otrzymali również nauczyciele. Najwyższe wyniki w poszczególnych grupach wiekowych osiągnęli następujący uczniowie:

I grupa wiekowa

 1. 1. Lena Gałat – ZS w Nagoszynie
 2. Zuzanna Moskal – SP w Woli Wielkiej
 3. Paweł Paździor – SP w Zasowie

II grupa wiekowa

 1. Filip Żegleń – ZS w Straszęcinie
 2. Filip Jędrzejczyk – ZS w Straszęcinie
 3. Dawid Zasadni – SP w Górze Motycznej

III grupa wiekowa

 1. Patryk Persak – II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy
 2. Igor Litwa – II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy

Do powiatowego etapu Turnieju zostali zakwalifikowani zdobywcy dwóch pierwszych miejsc z każdej grupy wiekowej. Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a przyszłym reprezentantom życzymy wielu sukcesów w dalszych zmaganiach.

Gmina Żyraków ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku znajdującego się na terenie gminy Żyraków (ujętego w rejestrze zabytków lub w gminnej ewidencji zabytków) wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Zgodnie z regulaminem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wnioskodawcą o środki na dotacje na prace przy zabytkach mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, które udzielają dotacji w trybie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Gmina Żyraków może udzielać wspomnianych dotacji na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Żyraków z dnia 21 lutego 2023 roku.

Wnioski o udzielnie dotacji można składać osobiście w Urzędzie Gminy Żyraków, 39-204 Żyraków 137 korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP Urzędu Gminy /6p4tfoi07c/skrytka, w terminie do 14 marca 2023r.

Wnioskodawcy, którzy chcą ubiegać się o wsparcie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków składają:

 • wniosek o udzielenie dotacji wraz z załącznikami (załącznik nr 1),
 • klauzulę informacyjną RODO,
 • Informację dot. pomocy publicznej,

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: tel. 14 6807 115.

Szczegóły dotyczące Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Wniosek do pobrania w BIP Gminy Żyraków

Rada Gminy Żyraków w dniu 20 czerwca 2022 r. przyjęła Uchwałę w sprawie okresowych stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy Żyraków. Na mocy tej Uchwały przyznano stypendia sportowe, które są wyrazem uznania oraz mają na celu wspieranie rozwoju zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w badmintonie. Otrzymali je Emilia Skrzek i Mikołaj Krystek zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORBITEK” w Straszęcinie. Mają na swoim koncie sukcesy w zawodach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. W ubiegłym roku Emilia Skrzek zdobyła brązowy medal w grze podwójnej kobiet w Otwartym Grand Prix Młodzieżowców (U23) w badmintonie w dniach 14-16.10.2022 w Zielonce k/Warszawy Mikołaj Krystek zajął IX miejsce (gra mieszana) – Mistrzostwa Europy (U15) – 16-19.09.2022 r. Ibiza

 • – XVII miejsce (gra podwójna chłopców) – Mistrzostwa Europy U15 – 16-19.09.2022 r. Ibiza
 • – I miejsce (gra mieszana) – Otwarte Grand Prix U15 – 29.31.10.2022 Warszawa
 • – I miejsce (gra podwójna chłopców) – Otwarte Grand Prix U15 – 29.31.10.2022 r. Warszawa
 • – I miejsce (gra mieszana) Super Grand Prix (U15 – 14-14.11.2022 r. Józefosław.

Zawodnicy będą otrzymywać stypendia przez kolejnych 10 miesięcy. Gratulujemy zawodnikom i trenerom wysokich wyników i życzymy kolejnych sukcesów sportowych.

 

Żyrakowski Spichlerz Artystyczny w Dworku w Żyrakowie został bogato zapełniony, a to dzięki twórczości aż 25 artystów z Gminy Żyraków, którzy tutaj tworzyli i nadal tworzą. W najszerszym zakresie przedstawiony został dorobek artystów, których już z nami nie ma, a także wyeksponowane dziedziny artystyczne, które tkwią w skromnych zaciszach naszej gminy.

Efekty działań przerosły zamierzone oczekiwania, nie spodziewano się, że uda się zaangażować w ten projekt tak wiele osób, gdyż najpierw w każdej miejscowości Gminy Żyraków powstały grupy badawcze w celu poszukania i wskazania osób uzdolnionych artystycznie. Na tej wystawie dumnie zaprezentowano różnorodność sztuki w odsłonach malarstwa, rzeźby, poezji, grafiki i rękodzieła w postaci wyrobów szydełkowych, obrazów wykonanych haftem krzyżykowym, na nawet pierniki artystyczne dekorowane. Przedstawiono artystów zarówno znanych, jak i nieznanych, a niektóre dzieła są pierwszy raz eksponowane. Podczas wernisażu lokalni poeci – Zdzisław Gil z Bobrowej i Kamil Tarała deklamowali swoje wiersze.

Więcej „Wernisaż wystawy „Żyrakowski Spichlerz Artystyczny””

Do góry

Skip to content