Jesteś tutaj:

Autor: adam

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków o wsparcie dla dzieci i wnuków z rodzin byłych pracowników PGR. Wsparcie ma na celu przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu uczniów z tych rodzin.

W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie zakupu sprzętu. Na każdy zestaw – komputerowy lub zestaw komputerowy wraz z Internetem przeznaczone może być maksymalnie do 3,5 tys. złotych, na tablet maksymalnie 1,5 tys. złotych.

Gmina Żyraków  planuje ubiegać się o przyznanie wspomnianego grantu. W związku z tym prosimy zainteresowane osoby o składanie stosownych oświadczeń oraz kwestionariusza osobowego w placówkach szkolnych Gminy Żyraków do dnia 22 października 2021 r.

Aby ubiegać  się o sprzęt komputerowy uczeń musi spełniać łącznie trzy warunki:

– zamieszkiwać miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

– być członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni) osoby która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR,

– nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2020 i 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania tego sprzętu.

 

Do pobrania:

Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia)

Serce się raduje, gdy słyszy o kolejnym sukcesie Gminnego Zespołu Artystycznego działającego przy Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. W sobotę, 2 października br. podczas VII Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów „Bo radość jest w nas” w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli nasz wspaniały zespół otrzymał złoty dyplom! W przeglądzie rywalizowało 27 podmiotów wykonawczych, a organizatorem wydarzenia było Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli.

Gratulujemy! Jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć!

Więcej „Gminny Zespół Artystyczny ponownie na podium!”

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie wraz ze współorganizatorem Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania, której celem jest popularyzowanie czytelnictwa oraz wzmacnianie poczucia kulturowej i narodowej tożsamości. W tym roku, 4 września obchodzimy dziesiątą, jubileuszową odsłonę, której lekturą została ,,Moralność pani Dulskiej’ Gabrieli Zapolskiej, wybitne dzieło z literackiego kanonu, które od ponad stu lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem, czego  dowodem są jego liczne inscenizacje teatralne i adaptacje telewizyjne i filmowe. Podobnie jak w roku ubiegłym uroczystość nie mogła odbyć się w tradycyjnej formie, dlatego został nagrany film – inscenizacja teatralna, którą będzie mogło obejrzeć szersze grono odbiorców.

Więcej „Narodowe Czytanie ,,Moralności pani Dulskiej” w Gminie Żyraków”

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego jako pomoc dydaktyczna dla uczniów i nauczycieli szkół umożliwiająca zdalne nauczanie.

Planowane efekty:
W wyniku zakupu przez Gminę Żyraków komputerów stacjonarnych, laptopów oraz tabletów a następnie przekazanie do placówek oświatowych Gminy Żyraków nauczyciele oraz uczniowie otrzymali sprzęt komputerowy niezbędny do zdalnego nauczania.

  • Całkowita wartość projektu: 110 517,10 PLN
  • Dofinansowanie Funduszy Europejskich: 104 996 PLN.
  • Wkład własny Gminy Żyraków: 5521,10 PLN

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Do góry

Skip to content