Jesteś tutaj:

Autor: adam

Szanowni Mieszkańcy,

Dla rozwoju naszego regionu oraz poprawy jakości życia jego mieszkańców niezwykle istotne jest poznanie Państwa opinii i potrzeb. Dlatego też, serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym, które ma na celu uzupełnienie diagnozy Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego (DROF) w ramach przygotowywanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Dokument ten skupia się na realizacji wspólnych działań przez samorządy tworzące DROF, czyli Miasto Dębica, Gminę Dębica, Gminę Ropczyce oraz Gminę Żyraków. Państwa opinie będą kluczowym elementem w opracowaniu strategii, która będzie kierować inwestycjami w obszarach kultury, turystyki, mobilności oraz przestrzeni publicznych w najbliższych latach.

Ankieta została podzielona na cztery obszary tematyczne, które obejmują rodzaje działań możliwe do sfinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Dzięki Państwa udziałowi w badaniu będziemy mogli lepiej zrozumieć realne potrzeby mieszkańców oraz zidentyfikować wyzwania, przed którymi stoją nasze samorządy.

Obszary tematyczne ankiety to:

 1. Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury.
 2. Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych.
 3. Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych.
 4. Zintegrowany i efektywny system publicznego transportu zbiorowego na terenie miast i ich obszarów funkcjonalnych.

Udział w badaniu jest całkowicie anonimowy, a uzyskane dane będą podstawą do tworzenia strategii, której celem jest lepsza przyszłość dla naszego regionu. Zachęcamy do wyrażenia swoich opinii i dołączenia do procesu planowania rozwoju DROF.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas oraz zaangażowanie w tworzenie lepszego jutra dla wszystkich mieszkańców Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety tutaj: https://ankieta.deltapartner.org.pl/zit_drof_1084_1085

Tradycyjnie na sali sportowej w Szkole Podstawowej w Korzeniowie odbyły się Mistrzostwa Gminy Żyraków w tenisie stołowym. W turnieju wystartowało łącznie 50 zawodników z Góry Motycznej, Zasowa, Straszęcina, Mokrego, Bobrowej i Korzeniowa. Zawody rozegrane zostały w 7 kategoriach wiekowych, gdzie po zaciętych pojedynkach wyłoniono najlepszych, a puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Żyraków i UKS Korzeniów wręczyli najlepszym zawodnikom: Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Korzeniowie Małgorzata Morawczyńska, Prezes LUKS ZSP Zasów Zdzisław Rej, sędzia główny Grzegorz Papiernik i Prezes UKS Korzeniów Bernard Stec.
 

Wyniki poszczególnych kategorii:
Kat: 2013 i młodsi ( open ):
 

 1. Bartosz Tarała- Zasów
 2. Paweł Stachowicz- Mokre
 3. Maksymilian Pluta- Korzeniów

Kat: 2012-2009 klasy V – VIII dziewczyny:
 

 1. Patrycja Strączek – Korzeniów
 2. Milena Madej – Korzeniów
 3. Kamila Lisowska- Korzeniów
   

Więcej „Mistrzostwa Gminy Żyraków w tenisie stołowym – Korzeniów 16.03.2024 r.”

W dniu 5 marca 2024 roku w Zespole Szkół w Żyrakowie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP) „Młodzież Zapobiega Pożarom”, w którym wzięło udział 28 uczniów z terenu Gminy Żyraków. Uczestników powitał Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żyrakowie Marcin Świerk, przypominając, że ideą Turnieju jest upowszechnianie wśród młodych ludzi znajomości przepisów przeciwpożarowych i zasad postępowania na wypadek pożaru oraz poszerzanie praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, a także propagowanie historii i tradycji ruchu strażackiego. Uczniowie startujący w konkursie w podziale na trzy grupy wiekowe (I grupa – uczniowie klas I-IV szkół podstawowych, II grupa wiekowa – uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych i III grupa wiekowa – uczniowie szkół ponadpodstawowych), rozwiązywali składający się z kilkudziesięciu pytań test pisemny. Po dokonaniu oceny prac pisemnych jury eliminacji gminnych zakwalifikowało do finału po pięciu uczestników z każdej grupy wiekowej.
W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa

 • 1. Zuzanna Moskal – SP w Woli Wielkiej
 • 2. Paweł Paździor – SP w Zasowie
 • 3. Jan Kobos – ZS w Nagoszynie

II grupa wiekowa

 • 1. Julia Moskal – SP w Woli Wielkiej
 • 2. Filip Jędrzejczyk – ZS w Straszęcinie
 • 3. Filip Żegleń – ZS w Straszęcinie

III grupa wiekowa

 • 1. Antonii Moskal – II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy

Po ogłoszeniu wyników Wójt Gminy Marek Rączka złożył wszystkim uczestnikom gratulacje i wręczył dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy w Żyrakowie. Podziękowania za trud włożony w przygotowanie uczniów do konkursu otrzymali również nauczyciele. Do powiatowego etapu Turnieju zostali zakwalifikowani zdobywcy dwóch pierwszych miejsc z każdej grupy wiekowej. Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a przyszłym reprezentantom Gminy w eliminacjach powiatowych życzymy wielu sukcesów w dalszych zmaganiach.

Więcej „Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Żyrakowie”

Miło nam poinformować iż Gmina Żyraków znalazła się na liście rankingowej gmin które otrzymają dofinansowanie na poprawę cyberbepieczeństwa w jednostkach organizacyjnych. Łącznie Gmina Żyraków otrzyma 850 tys. zł. Gmina otrzyma 100% dofinansowania na realizację projektu. Są to środki Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji przez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Projekt swym zakresem obejmuje jednostki organizacyjne Gminy Żyraków:

 1. Urząd Gminy Żyraków.
 2. Zespół Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Żyrakowie.
 3. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie.
 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Oczekiwane efekty realizacji projektu:

 1. Zwiększona ochrona przed atakami i wyciekami danych poprzez zakup nowych urządzeń ochrony sieci.
 2. Zwiększona świadomość i kompetencje pracowników – poprzez szkolenia.
 3. Rozwój infrastruktury IT poprzez zakup nowych serwerów i urządzeń sieciowych.
 4. Rozwój kompetencji działu IT poprzez wykorzystanie specjalistycznego wsparcia.
 5. Zwiększenie dostępności i zabezpieczenie odpowiedniego backupu danych.
 6. Zwiększenie bezpieczeństwa procedowanych spraw obywateli (mieszkańców i przedsiębiorców).

Do góry

Skip to content