Jesteś tutaj:

Autor: klipinski

Na boisku w Bobrowej odbyły się dzisiaj Powiatowe Wielkie Zawody Małych Strażaków zorganizowane przez Akademia Małego Strażaka. Udział w wydarzeniu wzięli młodzi druhowie działający w dziecięcych i młodzieżowych drużynach pożarniczych.

W rywalizacji udział wzięło drużyn małych strażaków z terenu powiatu dębickiego, z miejscowości: Brzeźnica/Borowa, Łęki Dolne, Chotowa, Straszęcin, Korzeniów, Nagoszyn, Nagawczyna oraz Siedliska Bogusz.

Po zakończeniu sprawnościowych zmagań Starosta Piotr Chęciek wraz z wójtem Marek Rączka i Agnieszka Żurek wręczyli okolicznościowe medale i dyplomy wszystkim drużynom biorącym udział w zawodach.

🌿Chciałbyś dowiedzieć się więcej o biogazie? Czym jest biogaz? Jak i gdzie można zbudować biogazowanie? Czy mamy się czego obawiać?

📚Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rejestracji na darmowy webinar, który poprawadzi Lech Ciurzyński. Webinar organizowany jest przez @DOEKO GROUP.

📆Webinar odbędzie 12.10.2023, o godzinie godzina 10:00.

👉Link do rejestracji https://doekogroup.clickmeeting.com/webinar-biogaz

 

📄Szczegółowa agenda webinaru:

  1. Odnawialne źródła energii – jak odnawia się energia?

– ustawa o OZE,

– definicje źródeł,

– charakterystyka miksu energetycznego,

– wymogi klimatyczne

  1. Biogaz – czym to pachnie?

– jak wygląda instalacja biogazu?

– jakie substraty możemy stosować?

– co otrzymujemy z biogazowni?

  1. Dobre praktyki – jak i gdzie można zbudować biogazownię?

– przykłady rozwiązań rolniczych i komunalnych

– film z biogazowni z narracją.

  1. Klastry energetyczne – jak zbiogazować samorząd?

– odpady komunalne,

– rola regulacyjna samorządu

  1. Q&A

 

👤Lech Ciurzyński – Project manager w Botres Polska / Innotech Biogaz. Z rynkiem biogazu związany od 15 lat. Uczestniczył w pracach zespołu doradców Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy tworzeniu Programu Rozwoju Biogazowni Rolniczych w Polsce. Współautor audytów, projektów i opracowań z zakresu biogazu, w tym patentu na wykorzystanie materiałów celulozowych w biogazie. Członek zespołów wykonawczych projektów i audytów biogazowych. Obecnie członek zespołu Botres Polska/Innotech biogaz.

Miejscowość Wiewiórka słynąca z uprawy ziemniaków 1 października 2023 r. miała swoje święto. Już po raz 10. odbył się Dzień Ziemniaka. Wydarzenie rozpoczęło się uroczyście od Mszy Św. celebrowanej przez Proboszcza Parafii pw. Maksymiliana M. Kolbego w Wiewiórce – ks. Roberta Głuchowskiego. Dalsza część miała miejsce na stadionie w Wiewiórce, gdzie wszystkich zgromadzonych oficjalnie powitał Wójt Gminy Żyraków – Marek Rączka oraz Sołtys wsi Wiewiórka – Tomasz Wolak. Po czym nastąpiła uroczysta chwila wręczenia medali Św. Izydora Oracza – Patrona Rolników. Wręczenia dokonali Wójt Gminy Żyraków oraz Dyrektor Biura Podkarpackiej Izby Rolniczej – Wiesław Lada. Medale otrzymali:  Stanisław Małozięć z Wiewiórki, Edward Mika z Mokrego, Łukasz Poproch z Żyrakowa, Małgorzata Matuszkiewicz z Wiewiórki i Małgorzata Kot również z Wiewiórki.

W wystąpieniach okolicznościowych przemawiali: Tadeusz Kulas – Radny Rady Gminy Żyraków, Zdzisław Pupa – senator RP, Barbara Maziarka – w imieniu Posła RP Jana Warzechy, Czesław Łączak – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Wiesław Lada – Dyrektor Biura Podkarpackiej Izby Rolniczej, Piotr Chęciek – Starosta Powiatu Dębickiego oraz Daniel Wójcik – Radny Rady Powiatu Dębickiego.

Po przemówieniach nastąpiła część artystyczna, która została przygotowana przez uczniów z klas 2-7 ze Szkoły Podstawowej w Wiewiórce pod kierownictwem Dyrektor Agnieszki Radwańskiej. Do występów uczniów przygotowały Pani Joanna Podraza i Anna Czerniak.

Głównym punktem imprezy był „Sołecki Tor Przeszkód z ziemniakiem w tle”, w którym zacięcie rywalizowały 3-osobowe drużyny z następujących sołectw: Nagoszyna, Góry Motycznej, Wiewiórki, Straszęcina i Żyrakowa. W tym roku przeprowadzono konkurencje o tematyce „Cztery Pory Roku”. Ostatecznie drużyny zajęły następujące miejsca: I – Góra Motyczna, II – Żyraków, III – Wiewiórka, IV – Nagoszyn i V – Straszęcin. Zwycięzcy tradycyjnie otrzymali statuetkę Złotego Ziemniaka.

W ramach imprezy miała miejsce wielka kulinarna uczta – po raz kolejny mieliśmy okazję spróbować jedynej na świecie PODKARPACKIEJ ZIEMNIACZANKI, którą specjalnie dla wszystkich przygotowały Panie ze Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet KGW z Wiewiórki – według najstarszych receptur. W ziemniaczanych potrawach rozsmakowywaliśmy się dzięki Paniom ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Kreatywne Kobiety” z Nagoszyna oraz Stowarzyszenia KGW „Łączymy Pokolenia – Mokre Wczoraj i Dziś”, a także dzięki Jednostce OSP z Wiewiórki, która zaprosiła na Strażackie Pieczone Ziemniaczki. Niedzielne wydarzenie było również okazją do podziękowania Pani Ewie Kizior – Przewodniczącej KGW w Wiewiórce, która w tym roku obchodzi okrągłą rocznicę prowadzenia koła.

Na stadionie stoiska prezentowały się również stoiska: Podkarpackiej Izby Rolniczej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Wojskowego Centrum Rekrutacji z Mielca. Ponadto KRUS przeprowadził Konkurs BHP w Rolnictwie pn. „ Rola Rolnika by upadku unikał – mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz”.

Imprezie towarzyszyła również wystawa sprzętu rolniczego dzięki uprzejmości Wiesława Marka – Właściciela Firmy Agro-Marek ze Skrzyszowa.

Kolejnymi atrakcjami były dmuchane zjeżdżalnie dla najmłodszych, gry i zabawy z grupą animacyjną STUDIO FAMA oraz stoisko z malowaniem twarzy, tatuażami i warkoczykami, które prowadziła Joanna Stanoch.

Na zakończenie do zabawy tanecznej zaprosiła Grupa Muzyczna STARS.

Dziękujemy serdecznie Sponsorom, którzy wsparli nas podczas tego wydarzenia. Słowa podziękowania kierujemy do:

– Aneta i Rafał Tęcza – Właściciele Centrum Przemysłowo-Ogrodniczego w Wiewiórce,
– Maria i Stefan Tęcza – Właściciele Piekarni „Tęcza” w Górze Motycznej,
– Renata i Józef Kizior – Właściciele Zakładu Mięsnego NOWY MAXPOL R J KIZIOR SP.J.,
– Lidia i Grzegorz Tęcza – Właściciele Sklepu Hitpol Wiewiórka,
– Marcin Osuch – Właściciel „Eko Kłos” Sp. z o.o.,
– Ryszard Szacik– Właściciel Firmy „Ryśko”,
– Bank Spółdzielczy w Żyrakowie,
– Krystyna Drąg – Właściciel Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Drąg S.C.”,
– Marian i Zofia Niedbalec – Właściciele Firmy Handlowo-Usługowej MALIBU,
– Renata i Tadeusz Szkutak – Właściciele Firmy Usługowo-Handlowej HYDRAULIK,
– Małgorzata i Bogdan Depowscy – Właściciele Firmy Transportowo-Handlowej „De-Max”,
– Dorota i Zbigniew Kędzior – Właściciele PHU Węglostal,
– Wiesław Marek – Firma Agro-Marek – sprzedawca ciągników i maszyn rolniczych ze Skrzyszowa,
– Krzysztof Szacik – Usługi Transportowe Sprzętowe Budowlano-Ziemne Krzysztof Szacik w Wiewiórce,
– Marta Erazmus – Sekretarz Gminy Żyraków.

Na wydarzenie zaprosił Wójt Gminy Żyraków wraz z współorganizatorami: Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, Sołectwem Wiewiórka, Stowarzyszeniem „Aktywnych Kobiet” w Wiewiórce, Parafią pw. Maksymiliana M. Kolbego w Wiewiórce, Szkołą Podstawową w Wiewiórce oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Wiewiórce.

W dniu 29 września 2023 r. na terenie Zespołu Szkół w Żyrakowie odbyły sie Gminne Ćwiczenia taktyczno-bojowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ćwiczenia miały na celu praktyczne sprawdzenie przygotowania jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i spoza systemu do podjęcia działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku pożaru budynków, doskonalenie systemów alarmowania i łaczności radiowej oraz współdziałania i dowodzenia jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Scenariusz ćwiczenia zakładał pożar w jednej z sal lekcyjnych spowodowany zwarciem instalacji elektrycznej podczas prac remontowych. Jednostki przybyłe na miejsce miały za zadanie ewakuację szkoły, zlokalizowanie i ugaszenie pożaru, odnalezienie i ewakuowanie osób poszkodowanych, wdrożenie procedur ratowniczych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, zlokalizowanie, wyniesienie i schłodzenie butli z gazem oraz w późniejszej fazie wentylacja budynku oraz ponowne przeszukanie sal lekcyjnych.

Podczas ćwiczenia Druhny i Druhowie mieli możliwość doskonalenia  wzajemnej współpracy i podziału zadań w chwili pojawienia się realnego zagrożenia, doskonalenia  systemu alarmowania o zagrożeniu oraz powiadamiania o konieczności ewakuacji, weryfikacji obowiązujących procedur i zasad oraz warunków prowadzenia ewakuacji, a także sprawdzenia skuteczność działania technicznych systemów zabezpieczeń budynku.

Nadzorujący przebieg ćwiczeń przedstawiciele Komendy Powiatowej Panstwowej Straży Pożarnej w Debicy na czele z mł. bryg. Marcinem Puzonem oraz asp.sztab.Mariuszem Witkiem.

oraz Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żyrakowie dh Marcin Śiwerk podczas podsumowania ćwiczeń ocenili, że założone cele zostały osiągnięte oraz prawidłowo wykonane, co skutkowało zakończeniem ćwiczeń wynikiem pozytywnym.

Zarząd Gminny OSP w Żyrakowie na czele z Prezesem dh Markiem Rączką bardzo serdecznie dziękuje wszystkim strażakom z jednostek OSP z terenu gminy Żyraków: OSP Żyraków, OSP Straszęcin, OSP Nagoszyn, OSP Korzeniów, OSP Zasów, OSP Mokre, OSP Wiewiórka, OSP Góra Motyczna, OSP Wola Żyrakowska, biorącym udział w ćwiczeniach. Podziękowania kierujemy również do Pani Elżbiety Ulak – Dyrektora Zespołu Szkół w Żyrakowie za udostępnienie obiektu oraz solidny poczęstunek dla wszystkich strażaków, pracowników i zaproszonych gości.

Nowa perspektywa finansowa funduszy europejskich to kilkadziesiąt milionów euro dla Polski. Z tych pieniędzy mogą korzystać także organizacje społeczne. Dla części województw zostały już ogłoszone nabory w ramach programów regionalnych, dla pozostałych dostępne są harmonogramy naborów. W przedsięwzięciach uwzględniających kwestie środowiskowe można uzyskać bezpłatne wsparcie Sieci Doradców NGO – Fundusze dla Klimatu.

Fundusze dla Klimatu – Sieć Doradców NGO to projekt realizowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) przy współpracy z Fundacją Sendzimira w ramach programu „Zielony Lider” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Tworzymy ogólnopolską sieć ponad 30 doradców i doradczyń w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne i inwestycyjne służące mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Ze wsparcia doradczego korzystać mogą lokalne organizacje pozarządowe, a także partnerstwa organizacji i samorządów w gminach do 50 tys. mieszkańców w całej Polsce.

Doradcy Sieci NGO – Fundusze dla Klimatu wspierają nie tylko informując o dostępnych funduszach europejskich i konkretnych naborach w danych województwach poprzez organizowane spotkania informacyjne, ale także pomagają bezpośrednio przechodząc przez cały proces wsparcia doradczego. Naszej Sieci zależy na budowaniu współpracy i partnerstw pomiędzy lokalnymi samorządami a organizacjami społecznymi, na uwzględnianiu głosu mieszkańców i mieszkanek właśnie przy realizacji tych przedsięwzięć. Organizacje społeczne mogą być niezwykle wartościowym partnerem. Dlatego wspieramy w procesie konsultowania i włączania lokalnych społeczności w planowanie i realizację projektów, które mają być finansowane z funduszy europejskich, a także inspirujemy praktycznymi i ciekawymi rozwiązaniami z zakresu ochrony środowiska.

Dzięki wsparciu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności wsparcie dla społeczności poniżej 50 tys. mieszkańców jest bezpłatne. Zapraszamy osoby, które mają pomysł na realizację przedsięwzięć w swoich społecznościach do kontaktu z doradcami i doradczyniami działającymi w każdym województwie. Szczegółowe informacje oraz kontakty do poszczególnych doradczyń i doradców znajdują się na stronie internetowej www.ofop.eu/funduszedlaklimatu. Zapraszamy do kontaktu!

Do góry

Skip to content