Jesteś tutaj:

Autor: klipinski

Wspierajmy szkoły w 100% wolne od tytoniu, aby chronić dzieci i młodzież przed narażeniem na bezpośrednie, bierne i trzecie palenie

Podnośmy świadomość na temat wpływu tytoniu na środowisko i uwrażliwiać społeczeństwo, w szczególności młodzież

Wspierajmy redukcję chemikaliów, w tym śladu węglowego, aby chronić młodsze pokolenie przed szkodliwymi skutkami środowiskowych odpadów tytoniowych

Podnośmy świadomość na temat wpływu tytoniu na środowisko w całym cyklu życia, począwszy od uprawy, produkcji, dystrybucji, użytkowania i odpadów

Zaprezentujmy problem odpadów tytoniowych w miejscach publicznych i społecznościach

Popierajmy krajowe zakazy dotyczące tworzyw sztucznych jednorazowego użytku

Ujawniajmy taktyki i wysiłki przemysłu tytoniowego, aby „zazielenić” jego reputację i produkty, reklamując się jako przyjazne dla środowiska

 

Szkodliwy wpływ przemysłu tytoniowego na środowisko jest ogromny i rośnie, zwiększając niepotrzebną presję na i tak już ograniczone zasoby i delikatne ekosystemy naszej planety.

Tytoń zabija ponad 8 milionów ludzi każdego roku i niszczy nasze środowisko, dodatkowo szkodząc

zdrowiu ludzkiemu poprzez uprawę, produkcję, dystrybucję, konsumpcję i odpady pokonsumenckie.

Hasła medialne:

Tytoń szkodzi środowisku

Uprawa, produkcja i użytkowanie tytoniu zatruwa naszą wodę, glebę, plaże i ulice miast chemikaliami, toksycznymi odpadami, niedopałkami papierosów, w tym mikroplastikami i odpadami z e-papierosów. Nie daj się nabrać na próby przemysłu tytoniowego, które próbują odwrócić uwagę od szkód środowiskowych poprzez „zielenienie” swoich produktów poprzez darowizny na rzecz inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju i raportowanie o „standardach” środowiskowych, które często sami ustalają.  

Więcej „Tytoń szkodzi środowisku”

Wystartowała kolejna edycja Programu „Działaj Lokalnie” – edycja 2022! Jest on kierowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z powiatu dębickiego. Będą one mogły w nim pozyskać dotację w wysokości do 6.000 zł na realizację własnych projektów i pomysłów. Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie – Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu – oraz Lokalnymi Partnerami, którymi w tegorocznej edycji są: Gmina i Miasto Pilzno, Gmina Żyraków, Gmina Jodłowa, Tikkurila Polska S.A. Realizację Programu w powiecie dębickim koordynuje Zespół „Działaj Lokalnie”, na czele z Prezesem Dębickiego Klubu Biznesu – Zbigniewem Nosalem.

Mimo niełatwych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, Dębicki Klub Biznesu oraz Program „Działaj Lokalnie” są aktywni i zaangażowani na rzecz dobra wspólnego – zaznacza Zbigniew Nosal. Dodając, że lokalne społeczności są fundamentem do budowania i rozwoju tak ważnego przecież kapitału społecznego.

Termin składania wniosków do tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” to: do dnia 2 czerwca 2022 r. Wnioski będzie można składać wyłącznie poprzez generator online, dostępny na stronie: http://system.dzialajlokalnie.pl.

W dniu 13 maja 2022 r. (piątek), o godz. 17:30, odbędzie się spotkanie informacyjne z koordynatorami „Działaj Lokalnie”, podczas którego zostaną przedstawione i omówione główne założenia i cele tegorocznej edycji Programu. Spotkanie odbędzie się online. Podmioty, osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu muszą zgłosić chęć uczestnictwa na adres: poczta@dkb.info.pl – po rejestracji, przekazany zostanie odpowiedni link do spotkania. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami.

Więcej informacji o Programie „Działaj Lokalnie” edycja 2022 można znaleźć na stronie internetowej Dębickiego Klubu Biznesu (http://www.karierawdebicy.pl/debicki-klub-biznesu/o-klubie), w zakładkach: OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE – DZIAŁAJ LOKALNIE – EDYCJA 2022 oraz: AKTUALNOŚCI/WYDARZENIA. Dodatkowe informacje o „Działaj Lokalnie” również na: http://dzialajlokalnie.pl.

 

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami: Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków, Gminą Jodłowa, Tikkurila Polska S.A.

6 maja przeprowadziliśmy szkolny etap polsko-ukraińskiego konkursu „Wspólne dziedzictwo”. Uczestniczyli w nim uczniowie szkół z Góry Motycznej, Korzeniowa, Nagoszyna, Wiewiórki, Woli Wielkiej i Żyrakowa. O godz. 10 – wraz z uczniami z Pilzna i Brzostku oraz uczniami z ukraińskich gmin Mena, Sośnica, Baturyn i Pliszki w obwodzie Czernichowskim – 20 naszych uczestników przystąpiło do rozwiązywania (w trybie zdalnym) testu o historii, gospodarce kulturze i relacjach polsko-ukraińskich (miejscami bardzo trudnego!). Znakomicie (i najlepiej) poradzili sobie z tym zadaniem: Klaudia Sak i Oskar Tylec z Nagoszyna, przygotowani do konkursu przez Panią Dorotę Lipę (oboje uzyskali po 42 punkty w skali 50-punktowej) oraz Aleksander Lisowski ze szkoły w Woli Wielkiej (41). Oni też będą reprezentować Gminę w finale (10 czerwca). Cieszymy się z uczestnictwa w konkursie, gratulujemy wyników, życzymy sukcesu w finale. W kontekście dzisiejszych doniesień z Ukrainy ten konkurs zyskał dodatkowe znaczenie!

3 maja 2022 r. w Nagoszynie odbyły się Gminne Obchody Strażackie z okazji 110 -lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagoszynie.

Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu pocztów sztandarowych Jednostek OSP Gminy Żyraków, któremu przewodził Komendant Gminny Marcin Świerk oraz jublieuszowo-dziękczynnej Mszy Świętej, której przewodniczyli: ks. Prałat Józef Jasiurkowski – Kapelan OSP Powiatu Dębickiego oraz ks. Prałat Kazimierz Talarek – Proboszcz Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie.

Część oficjalna odbyła się na placu przy remizie w Nagoszynie. Kolejnym punktem programu było podniesienie flagi państwowej. Poczet flagowy reprezentowal: dh Marek Babczyn,  dh Krzysztof Leski i dr Mariusz Strzelczyk. Następnie wszystkich zgromadzonych powitał Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka. Z okazji obchodzonej rocznicy Prezes Kamil Wolski przedstawił rys historyczny Jednostki OSP w Nagoszynie. Uroczystość 110-lecia istnienia jednostki była historyczną chwilą i wspaniałą okazją do wręczenia zasłużonym druhom odznaczeń za długoletnią i wzorową służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

 

Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

– dh Lech Łączak

– dh Ireneusz Ciecieręga

– dh Józef Grzyb

– dh Józef Kurzeja

– dh Kazimierz Skowron

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

– dh Andrzej Lenczowski

Więcej „Gminne Obchody Strażackie w Nagoszynie”

Szanowni Państwo,

 

TAURON Dystrybucja przypomina, iż wybór gatunku sadzonego drzewa ma ogromne znaczenie dla otoczenia, zwłaszcza, jeśli w jego pobliżu przebiegają naziemne lub podziemne linie energetyczne.

Przypomina też, że na właścicielu terenu spoczywa prawny obowiązek i odpowiedzialność za dbanie o stan drzew i ich przycinanie w taki sposób, aby zapobiec wrastaniu w linie energetyczne (co powoduje ogromne zagrożenie nie tylko dla dostaw energii elektrycznej, ale przede wszystkim dla osób postronnych, które mogą ulec porażeniu prądem).

Zastępca Wójta Gminy Żyraków Grzegorz Reguła w dniu 29 kwietnia br. uczestniczył w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Zeroemisyjnej  i Europejskiego Zielonego Ładu w Warszawie. Spotkanie oscylowało na temat jak samorządy terytorialne mogą partycypować w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i środowiskowego Polski na przykładzie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Dorzecza Wisłoki.

Zespół Parlamentarny został zorganizowany we współpracy z Porozumieniem Terytorialnym „Dorzecze Wisłoki” zrzeszającym 35 jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego i małopolskiego.

 

Do góry

Skip to content