Aktualności

Po pobrania wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi:

Obwiązuje od 1 kwietnia 2020 r.

  1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  2. Załącznik do deklaracji.

Przypominamy iż zgodnie z uchwłą Rady Gminy w Żyrakowie ww. deklarację można uzupełnić w edytorze testu (Word) i złożyć do Urzędu Gminy w Żyrakowie za pośrednictwem platformy e-PUAP.

MIESZKAŃCY GMINY

Na terenie gminy Żyraków od dnia 01 kwietnia 2020 roku ulega zmianie metoda naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Stawka opłaty miesięcznej zbiórki selektywnej (segregacja) stanowić będzie iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki miesięcznej opłaty wynoszącej 23 złote (Uchwała Rady Gminy Żyraków z dnia 30 grudnia 2019 roku Nr XII/144/19).

Mieszkańcy, którzy posiadają kompostowniki mogą dokonać odliczenia w wysokości 2 złote miesięcznie za 1 osobę zamieszkującą nieruchomość. Właściciele którzy nie wypełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą wnosić opłatę w wysokości 69 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Konieczność zmiany stawki wprowadzonej przez Gminę Żyraków podyktowana była znaczącym wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wzrostem kosztów składowania, energii, transportu, opłat za korzystanie ze środowiska, w tym za składowanie i magazynowanie odpadów w postaci tzw. „opłaty marszałkowskiej” oraz cenami za zagospodarowanie odpadów dyktowanymi przez Regionalne Instalacje.

Z up. Wójta

(-) Grzegorz Reguła

Zastępca Wójta

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkujących powiat dębicki.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w okresie 03.02.2020 r. – 21.02.2020 r.

Regulamin do projektu, dokumenty rekrutacyjne oraz szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia : www.radosc.debica.pl

 

Ruszyła trzecia edycja konkursu plastycznego „Rodzina Ulmów z Markowej. Historia, która inspiruje”, którego pomysłodawcą oraz organizatorem jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów. W tym roku na uczestników czeka niezwykłe wyzwanie stworzenia plakatu poświęconego Narodowemu Dniowi Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, inspirowanego historią Rodziny Ulmów z Markowej. Natomiast zwycięska koncepcja zostanie zrealizowana w 2021 r. we współpracy z młodym twórcą!

Więcej „Konkurs Plastyczny”

Woda pokrywa 72% powierzchni naszej planety. Większość jej zasobów zgromadzona jest w otwartych zbiornikach na powierzchni Ziemi.  Jednak ponad 97% zasobów wodnych Ziemi to wody morskie i oceaniczne, które ze względu na swoje zasolenie nie są przydatne do spożycia przez ludzi. Zaledwie pozostałe 3% stanowi woda słodka, która w większości uwięziona jest w lodowcach i śniegach (ok. 10% powierzchni naszej planety pokryte jest lodem). Zatem tylko 0,6% zasobów wodnych świata to wody słodkie, mogące stanowić źródło wody pitnej.

W porównaniu do innych państw europejskich Polska ma bardzo ograniczone zasoby wody. W przeliczeniu na mieszkańca naszego kraju rezerwy słodkiej wody to jedynie ok. 1580 m3 rocznie, co sytuuje Polskę zwykle w ostatniej trójce w Europie, czasem nawet na końcu zestawienia (nie licząc państw wyspiarskich typu Malta czy Cypr).

Więcej „Ha Dwa O to jest to !”

Konkurs Europejskie Drzewo Roku od 10 lat szuka w całej Europie drzew z najciekawszymi historiami. W internetowym głosowaniu decydujące nie jest piękno, rozmiary, czy też wiek, ale historia i związki drzew z ludźmi. W ten sposób organizatorzy zwracają uwagę społeczną na ciekawe, stare drzewa, jako ważne elementy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, które powinniśmy cenić i chronić. W Polsce organizatorem konkursu Drzewo Roku jest Klub Gaja.

Drzewo Bzu czarnego  w Rzeszowie, rośnie przy ul. Grodzisko 5 (boczna ul. Słowackiego)  wśród bloków mieszkalnych. Pomimo, że jest tak piękne , wyjątkowe i cenne to nie jest pomnikiem przyrody. Ma imponujące wymiary – obwód pnia 125 cm, wysokość ok. 6 m. Dlatego jego udział w europejskim konkursie i  zwycięstwo może przyczynić się do tego, że będzie ustanowiona ochrona prawna i właściwa opieka.

Więcej „Konkurs Europejskie Drzewo”

15 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem Dzieciństwa. Rzeszowscy pacjenci i społecznicy z Fundacji Iskierka oraz grupy PASSIO utworem „Ona by tak chciała bym był zdrowy” dotarli prosto do naszych serc. Teraz proszą o ich otwarcie i wsparcie zakupu profesjonalnego sprzętu do diagnozowania.

Mateusz Rejowski to 16-letni rzeszowianin, u którego zdiagnozowano chłoniaka Hodgkinsa. Kiedy za jego  sprawą w sieci ukazał się cover „Ona by tak chciała bym był zdrowy”, w którym Mateusz śpiewa o życiu na oddziale onkologii, okazało się, że Polakom leży na sercu zdrowie dzieci dotkniętych rakiem. W niespełna tydzień od premiery teledysk w serwisie YouTube obejrzało ponad milion osób. Zaczęły także pojawiać się pieniądze na wirtualnej zbiórce Mateusza w serwisie pomagam.pl.

Więcej „Wystarczy rzucić piątaka, by zdiagnozować raka”

W dniu 11 lutego 2020 roku o godz.10  na wniosek Wójta Gminy Żyraków, w Domu Ludowym w Nagoszynie odbyło się spotkanie Inwestora – Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Projektanta suchego zbiornika na rzece Skodzierska w km 6+060 w Nagoszynie.

W związku z zapytaniami mieszkańców i właścicieli działek rolnych położonych w Nagoszynie przy potoku Bobrowskim / inna nazwa rzeka Skodzierska/ Wójt Gminy Żyraków skierował w dniu 29.01.2020 roku pismo do inwestora tj. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, którego przedstawicielem na terenie Gminy Żyraków jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, o zorganizowanie spotkania z zainteresowanymi mieszkańcami Gminy Żyraków w sprawie budowy suchego zbiornika na rzece Skodzierska w km 6+060” w Nagoszynie. Odpowiadając na skierowane pismo przedstawiciel Inwestora Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Projektant suchego zbiornika skierowali zaproszenie do mieszkańców i właścicieli działek – na spotkanie w dniu 11 lutego 2020 roku w Domu Ludowym w Nagoszynie o godzinie 10:00.

Spotkanie odbyło się w wyznaczonym dniu przy udziale Wójta Gminy Żyraków Pana Marka Rączki, Zastępcy Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Pani Agnieszki Duszkiewicz, Projektanta Pana Piotra Radzickiego reprezentującego ADEKO Sp. z o.o. S.k. z Krakowa oraz około 50 mieszkańców Gminy Żyraków i zainteresowanych właścicieli działek rolnych.

Na spotkaniu została przedstawiona sprawa ” Budowy suchego zbiornika na rzece Skodzierska w km 6+060” jego celowości i znaczenia dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Bobrowa w Gminie Żyraków, etapu przygotowań i realizacji inwestycji, spraw formalno-prawnych realizacji tego przedsięwzięcia w zakresie realizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Przeciwpowodziowym. Mieszkańcy Gminy Żyraków i właściciele działek przylegających do przygotowywanej inwestycji przeciwpowodziowej zadawali pytania skierowane zarówno do Inwestora jak również projektantów, na które otrzymywali bezpośrednio odpowiedzi oraz mogli zapoznać się z przygotowanym graficznie obszarem zasięgu budowy suchego zbiornika na rzece Skodzierska w km 6+060” w Nagoszynie.

Przedstawione informacje i dokumenty przedstawione zebranym cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników spotkania.

Więcej „Informacja dotycząca ” Budowy suchego zbiornika na rzece Skodzierska w km 6+060””

Do góry