Jesteś tutaj:

Rok: 2019

Dom Kultury Mors w Dębicy zaprasza na premierę nowego spektaklu dębickiego Teatru Kurtyna. Tym razem grupa amatorów i miłośników teatru wystawi „Nasze miasto”, nagrodzoną Pulitzerem sztukę Thorntona Wildera. Zachęcamy do pójścia na spektakl bo w amatorskie role wcielili się m.in. mieszkańcy Gminy Żyraków.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żyraków

z dnia 04 grudnia  2019 r.

IiGK.6151.1.2019

        Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 ze zm.) Wójt Gminy Żyraków podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą  kalendarza polowań zbiorowych  na sezon 2019/2020  Koła Łowieckiego ,,Diana ’’ w Mielcu, Koła Łowieckiego „ Szarak” Dębicy, Koła Łowieckiego” Knieja” Mielec, Koła Łowieckiego ”Ostoja” Mokre, Koła Łowieckiego „Jedność” Brzesko .

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntów, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz
z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

        Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żyraków, tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach objętych działalnością koła oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Żyraków.

Szczegółowy plan polowań Koła Łowieckiego ,,Diana ’’ w Mielcu, Koła Łowieckiego „ Szarak” Dębicy, Koła Łowieckiego” Knieja” Mielec, Koła Łowieckiego ”Ostoja” Mokre, Koła Łowieckiego „Jedność” Brzesko stanowi załącznik do obwieszczenia

 

                         (-) WÓJT GMINY ŻYRAKÓW

W związku z informacjami dotyczącymi zanieczyszczenia metforminy, substancji czynnej używanej do produkcji leków przeciwko cukrzycy, Ministerstwo Zdrowia informuje, że 4 grudnia Minister Zdrowia, prof. Łukasz Szumowski zorganizował spotkanie z udziałem:

  • Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Grzegorza Cessaka;
  • Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Pawła Piotrowskiego;
  • Głównego Inspektora Sanitarnego, prof. Jarosława Pinkasa;
  • Dyrektora Narodowego Instytutu Leków, Anny Kowalczuk;
  • Wiceprezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej, Michała Byliniaka;
  • konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych, prof. Jacka Różańskiego; 
  • konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii prof. Jarosława Kaźmierczaka; 
  • konsultanta krajowego w dziedzinie endokrynologii prof. Andrzeja Lewińskiego;
  • konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii, prof. Krzysztofa Strojka;
  • konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii prof. Krzysztofa Czajkowskiego.

W zgodnej opinii ekspertów pacjenci nie powinni rezygnować z przyjmowania leków zawierających metforminę. W przypadku uzyskania potwierdzonych informacji o zanieczyszczeniach występujących w konkretnych partiach leków Główny Inspektor Farmaceutyczny niezwłocznie wyda decyzję o wycofaniu ich z obrotu. Jest to standardowa procedura, która jest każdorazowo wdrażana w takich sytuacjach. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów przekazywanie tych informacji do aptek odbędzie się w ścisłej współpracy z Naczelną Izbą Aptekarską. Informacje o możliwym niepożądanym działaniu produktów leczniczych nie zostały oficjalnie potwierdzone przez Europejską Agencję Leków (EMA), a do Ministerstwa Zdrowia nie zostały przekazane jakiekolwiek wytyczne EMA o wycofaniu leków ze sprzedaży ani o konieczności zaprzestania ich przyjmowania.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-na-temat-lekow-na-cukrzyce

 

Informujemy iż 30 listopada Urząd Gminy w Żyrakowie
zgodnie z zarządzeniem nr 111/2019 r.  jest czynny w godzinach 7:00 – 15:00

 

Basia Moskal, mieszkanka naszej gminy w dniu dzisiejszym podczas sesji Rady Powiatu Dębickiego otrzymała oficjalne podziękowania i wyrazy uznania za wybitne osiągnięcia sportowe oraz reprezentowanie naszego regionu na arenie międzynarodowej. Jesteśmy dumni, że złoty medal Mistrzostw Świata Osób Niepełnosprawnych w Sydnej w strzelectwie pneumatyczny zdobyła mieszkanka naszej gminy.

Więcej „Gratulacje !”

W dniu 20 listopada 2019 r. z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora Stowarzyszenie “Mój Straszęcin” we współpracy z Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie zorganizowało spotkanie z seniorami ze Straszęcina. W murach Dworku w Straszęcinie gościło się aż 100 seniorów. Spotkanie rozpoczął wspólną modlitwą ks. Prałat Bogusław Czech. Następnie zaproszony ks. Sebastian Musiał wygłosił interesujący wykład na temat historii Straszęcina, któremu towarzyszyła wystawa przedstawiająca ostatnich właścicieli Straszęcina – ród Bielańskich i Stubenvollów. Spotkanie poprowadziła Prezes Stowarzyszenia “Mój Straszęcin “ Agnieszka Boro. Seniorzy mieli okazję wspólnie świętować przy występie Gminnego Zespołu Artystycznego oraz poczęstunku. Swoją obecnością zaszczycili seniorów: Wicewójt Grzegorz Reguła, Radny Powiatu Dębickiego Grzegorz Stec, Radna Rady Gminy Żyraków Elżbieta Drąg, Sołtys Straszęcina a zarazem Senior Andrzej Wielgos oraz Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie Aneta Domaradzka. Spotkanie odbyło się w nowo wyposażonej sali szkoleniowej w Dworku w Straszęcinie w ramach projektu z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”.

Więcej „Ogólnopolski Dzień Seniora”

Do góry