SP Zasów Dzień Patrona

 

  W dniu 30 października Szkoła Podstawowa w Zasowie obchodziła 24-tą rocznicę nadania szkole im. Rodziny Łubieńskich. Uczniowie z klasy VII i VIII przygotowali montaż słowno-muzyczny, w którym przedstawili historię Rodziny Łubieńskich oraz ich zasługi dla kraju, regionu, a szczególnie dla ich  miejscowości.  Recytowali wiersze i śpiewali pieśni o tematyce patriotycznej. Równocześnie można było obejrzeć prezentację multimedialną, przedstawiającą zdjęcia, na których zostali uwiecznieni członkowie Rodziny Łubieńskich oraz mieszkańcy Zasowa.

     Ten dzień był dla społeczności szkolnej wyjątkowy, ponieważ wśród zaproszonych gości znaleźli się potomkowie Hrabiów Łubieńskich-pan Tomasz Łubieński z synami: Maciejem i Stanisławem. Pan Tomasz jest synem Konstantego Łubieńskiego, który był jednym z pięciu synów  Tadeusza Łubieńskiego. Hrabia Tadeusz przejął po ojcu szkółkę oraz hodowlę róż i krzewów ozdobnych. Swoją wiedzą i umiejętnościami dzielił się z mieszkańcami Zasowa, którzy opanowali tę sztukę i do dziś jest ona źródłem utrzymania większości rodzin z Zasowa.

Pan Tomasz ze wzruszeniem wspominał swojego dziadka i ojca, którzy bardzo dużo opowiadali o swoich przodkach i Zasowie pisanym przez podwójne „s”.

    Natomiast uwieńczeniem uroczystości tradycyjnie już, było pasowanie dzieci z klasy I na uczniów Szkoły Podstawowej im. Rodziny Łubieńskich. Dzieci przedstawiły krótką część artystyczną, po której pani dyrektor Bożena Osocha przyjęła ich do społeczności szkolnej, pasując na uczniów klasy I. „Pierwszaki” otrzymały upominki od szkoły i rodziców, które wręczył im pan wójt Marek Rączka z panem Maciejem Łubieńskim, co było dla nich dużym przeżyciem i wyróżnieniem.

Następnie zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia z zaproszonymi gośćmi i odbyło się spotkanie okolicznościowe w świetlicy szkolnej, która  wraz  z kuchnią została wyremontowana  podczas wakacji.