Jesteś tutaj:

Dzień: 3 września 2020

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO- FOTOGRAFICZNEGO

organizowanego przez Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  1. Tytuł /temat konkursu:

Konkurs organizowany jest pod nazwą: „Odkrywamy piękno LGD PROWENT”

Więcej „REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO- FOTOGRAFICZNEGO”

Do góry