Jesteś tutaj:

Rok: 2020

Informuje się mieszkańców,

że  dzień 24 grudnia 2020r.  (Wigilia) jest dniem wolnym od pracy
w Urzędzie Gminy w Żyrakowie,
w zamian za dzień 26 grudnia 2020r. święto przypadające w sobotę
(Zarządzenie Nr 4/2020 Kierownika Urzędu z dnia 02 czerwca 2020r.)

17 grudnia 2020 r. został rozstrzygnięty XIII Gminny Konkurs na Ozdoby Choinkowe i Stroiki Świąteczne, którego organizatorem było Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.

Na konkurs przesłano 196 zdjęć prac.

Komisja konkursowa w składzie: Przewodnicząca komisji – Pani Aneta Domaradzka, Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie oraz członkowie komisji – Pani Agata Dziedzic, instruktor plastyki i Pani Agnieszka Weryńska – Przybyś, zgodnie z regulaminem konkursu przyznała następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:

 

KATEGORIA I

I miejsce – Lena Aleksandrowicz, Publiczne Przedszkole w Bobrowej,

I miejsce – Oliwia Szmul, Publiczne Przedszkole w Bobrowej,

II miejsce – Magdalena Stefan, Publiczne Przedszkole Bobrowej,

II miejsce – Maria Pietrzyk, Publiczne Przedszkole w Bobrowej,

III miejsce – Martyna Chwiej, Publiczne Przedszkole w Bobrowej,

III miejsce – Zofia Cisło, Publiczne Przedszkole w Bobrowej,

Wyróżnienie: Adrianna Dubiel, Oddział Przedszkolny w Zasowie.

Więcej „XIII Gminny Konkurs na Ozdoby Choinkowe i Stroiki Świąteczne”

https://www.medexpress.pl/uploads/2020/12/Beztytulu-428.jpg

Nowe zasady bezpieczeństwa będą obowiązywały od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r., czyli do końca przerwy szkolnej. Co się zmieni?

Ponowne ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych – otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe
Ograniczenie funkcjonowania hoteli – dostępne dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze.
Zamknięte stoki narciarskie
Infrastruktura sportowa dostępna tylko w ramach sportu zawodowego
10 dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym

Przedłużone zostają dotychczasowe zasady i ograniczenia:

Zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 (wyjątkiem są półkolonie)
Ograniczenia w transporcie zbiorowym:
– 50% liczby miejsc siedzących, albo

– 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Ograniczenia w miejscach sprawowania kultu religijnego – max. 1 os./15m2
Udział w zgromadzeniach – max. 5 osób
Zakaz organizacji wesel, komunii i konsolacji
Zamknięte siłownie, kluby fitness i aquaparki
Ograniczenie w sklepach – max. 1 os./15m2
Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00
Zamknięte restauracje. Posiłki wyłącznie na wynos lub dowóz
Pozostałe ograniczenia, które obowiązywały ulegają przedłużeniu.

Sylwester na nowych zasadach
Z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19:00 do 6:00 w całym kraju obowiązuje zakaz przemieszczania się. Wyjątkiem będą m.in. niezbędne czynności służbowe oraz inne wskazane w rozporządzeniu.

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

  • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego jako pomoc dydaktyczna dla uczniów i nauczycieli szkół umożliwiająca zdalne nauczanie.

Planowane efekty:
W wyniku zakupu przez Gminę Żyraków komputerów stacjonarnych, laptopów oraz tabletów a następnie przekazanie do placówek oświatowych Gminy Żyraków nauczyciele oraz uczniowie otrzymali sprzęt komputerowy niezbędny do zdalnego nauczania.

  • Całkowita wartość projektu: 110 517,10 PLN
  • Dofinansowanie Funduszy Europejskich: 104 996 PLN.
  • Wkład własny Gminy Żyraków: 5521,10 PLN

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Gratulujemy serdecznie wszystkim uczestnikom z Gminy Żyraków za wzięcie udziału w konkursie.

Wśród laureatów znaleźli się:

I miejsce (kategoria II) – Szymon Hebda, SP Wiewiórka,

II miejsce (kategoria I) – Maja Krawczyk, SP Zasów.

Komisja przyznała również nagrody w ramach podziękowania za udział w konkursie, a otrzymali je:

– Bartłomiej Więch, SP Korzeniów,

– Julita Dubiel, SP Zasów,

– Kamila Graniczny, SP Zasów,

– Adrianna Dubiel, SP Zasów,

– Lena Kania, SP Zasów,

– Piotr Longosz, ZS Żyraków,

– Krystian Ryczek, SP Zasów

– Faustyna Ryczek, SP Zasów.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną kraju niestety nie możemy zorganizować oficjalnego rozdania nagród. W związku z tym informujemy, że nagrody są do odebrania za pośrednictwem szkół.

Konkurs został zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania „PROWENT” w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Prace konkursowe

 

 

Mając na uwadze szeroko rozumiane bezpieczeństwo, wiele instytucji
i organizacji, w tym Państwowa Straż Pożarna, prowadzą działalność o charakterze prewencyjno-edukacyjnym związaną z zagrożeniami (np. wynikającymi z powstania pożarów w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, itp.). Do tej działalności włączyła się także Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w której został opracowany projekt kalendarza plakatowego z konkursami dla dziec i młodzieży.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w konkursów znajdują się na stronie komendy głównej PSP pod adresem: https://www.gov.pl/web/kgpsp/ogloszenie-konkursow-kalendarzowych-2021-i-regulaminy

Serdecznie zachęcam wszystkie dzieci i młodzież ze szkół podstawowych do wzięcia udziału w tych konkursach. Wójtów i Burmistrzów bardzo proszę o przekazanie powyższej informacji wszystkim szkołom podstawowym  znajdującym się na Państwa  terenie.

 

Z-ca Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej

St. bryg. Roman Merchut

Szanowni Państwo,

Od dnia 15 grudnia 2020r. zostaje wznowiona obsługa kasowa w Urzędzie Gminy w Żyrakowie.

W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów, jak i urzędników informuję, że obowiązują nas wszystkich niezmienne zasady bezpieczeństwa tj. :

  • zachowanie co najmniej 1,5-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
  • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
  • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych ( dezynfekcja rąk ).

 Interesanci obsługiwani będą pojedynczo!

Proszę o rozważne i dokładne zastosowanie się do powyższych zaleceń mając  na uwadze ciągle obowiązujący stan pandemii  i konieczność zachowania niezbędnych zasad w celu przeciwdziałania zagrożeniu zakażeniem COVID-19.

Wójt Gminy Żyraków

Marek Rączka

„Fundusze Europejskie na podniesienie kompetencji i kwalifikacji dla przedsiębiorców i pracowników MŚP
z subregionu tarnobrzeskiego”

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu  zaprasza na bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie na podniesienie kompetencji i kwalifikacji dla przedsiębiorców i pracowników MŚP ”.

Webinarium odbędzie się 15 grudnia 2020 r. od 10:00 do 10.45 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.mielec@podkarpackie.pl 
i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 grudnia 2020 r. do 14.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (15 grudnia 2020 r.).  

Więcej „Bezpłatne webinarium”

 
1 Grand Prix Podkarpacia Skrzatów w tenisie stołowym – Nowa Sarzyna 06.12. 2020 rok

Bardzo dobrze zaprezentowali się najmłodsi adepci tenisa stołowego na rozgrywanym w Nowej Sarzynie 1 GPP Skrzatów i Skrzatek w tenisie stołowym. Jan Madej po zaciętych pojedynkach zajął 2 miejsce zdobywając srebrny medal🥈.Tuż za podium uplasowała się Patrycja Strączek zajmując wysokie 4 miejsce. Reprezentanci UKS SP Korzeniów dzielnie walcząc godnie reprezentowali Szkołę i Gminę Żyraków. 🏓 Dodatkową niespodzianką był Św. Mikołaj, który obdarował prezentami wszystkich uczestników. Gratulacje!

Pingpongowe Marzenia z PSE
 

Więcej „1 Grand Prix Podkarpacia Skrzatów w tenisie stołowym”

Do góry

Skip to content