Aktualne dane o wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Żyraków

Aktualne dane o wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Żyraków

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

177

LICZBA ZAWARTYCH UMÓW

151

KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI

1 191 855,19 ZŁ.

ZADANIA ZAKOŃCZONE

81