Integracja MDP Straszęcin i Nagawczyna

Na ostatnich zajęciach MDP Straszęcin odbyły się nietypowe warsztaty kulinarne. Dlaczego nietypowe? Były prowadzone w jednostce OSP Nagawczyna i  poprowadził je naczelnik tej jednostki druh Bartosz Bała. Druhowie z MDP Nagawczyna i Straszęcin znakomicie się odnaleźli w roli kucharzy.

Warsztaty zrealizowane w ramach projektu: Projekt pn. „Odnaleźć się w społeczeństwie- nie jesteście sami” dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami: Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków, Gminą Jodłowa, Tikkurila Polska S.A

.