Gminne ćwiczenia jednostek OSP

19 listopada 2022 r. na terenie miejscowości Nagoszyn odbyły się Gminne Ćwiczenia Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wzięło w nich udział 11 jednostek OSP z gminy Żyraków tj.  OSP KSRG Nagoszyn, OSP KSRG Straszęcin, OSP KSRG Żyraków, OSP Bobrowa, OSP Bobrowa Wola, OSP Góra Motyczna, OSP Korzeniów, OSP Nagoszyn-Cieszęciny, OSP Wiewiórka, OSP Wola Żyrakowska, OSP Zasów.

Ćwiczenia miały na celu praktyczne sprawdzenie przygotowania jednostek OSP KSRG i OSP
z poza systemu do podjęcia działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku pożaru budynków, prowadzenia działań podczas wypadków komunikacji drogowej, doskonalenie alarmowania, współdziałania i dowodzenia jednostkami ochrony przeciwpożarowej oraz sprawdzenie
i doskonalenie systemów alarmowania i łączności radiowej.

Manewry składały się z dwóch epizodów. Pierwsze założenie zakładało wypadek komunikacyjny samochodów osobowych z ciągnikiem rolniczym, gdzie głównym zadaniem było zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ugaszenie pożaru samochodów, wykonanie dostępu do osób poszkodowanych, wydobycie poszkodowanych z pojazdów, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz poszukiwania osoby, która oddaliła się z miejsca zdarzenia.

Drugie założenie zakładało pożar budynku, jaki został spowodowany w skutek nieostrożności jednego z mieszkańców, który spalał pozostałości roślinne i budowlane. Pożar szybko rozprzestrzenił się na sąsiadujący budynek. W pomieszczeniach objętych pożarem przebywało kilka osób. Działania jednostek OSP polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyłączenie zasilania w energię elektryczną budynku, wprowadzeniu rot zabezpieczonych w sprzęt ochrony układu dróg oddechowych celem ewakuacji osób, odnalezieniu i zabezpieczeniu butli z gazem oraz zlokalizowaniu i ugaszeniu pożaru.

Podczas zbiórki kończącej ćwiczenia nastąpiło omówienie i podsumowanie prowadzonych działań przez:

– Wójta Gminy Żyraków – Pana Marka Rączkę,

– Komendanta Gminnego OSP – dh Marcina Świerka

– Przedstawicieli Komendy Powiatowej PSP w Dębicy oraz OSP w Nagoszynie.

Organizatorami ćwiczeń był Wójt Gminy Żyraków, Zarząd Gminny ZOSP RP Gminy Żyraków, Komendant Gminny OSP oraz jednostka OSP w Nagoszynie.